Ge ett bidrag

Visste du att din församling kan bidra ekonomiskt så att barn, unga och unga vuxna kan fortsätta växa i tro och ansvar, få sin röst hörd och få uppleva en stor gemenskap?

Genom att ge en gåva eller ta upp en församlingskollekt ger du möjlighet för oss att fortsätta skapa mötesplatser.

 

Hur är detta möjligt?

  • Församlingsrådet kan besluta om att ta upp en kollekt till Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift
  • Ge en enskild gåva via Bankgiro 118-1882