Ge ett bidrag

Visste du att din församling kan bidra ekonomiskt så att barn, unga och unga vuxna kan fortsätta växa i tro och ansvar, få sin röst hörd och få uppleva en stor gemenskap?

Genom att ge en gåva eller ta upp en församlingskollekt ger du möjlighet för oss att fortsätta skapa mötesplatser.

Hur är detta möjligt?

  • Församlingsrådet kan besluta om att ta upp en kollekt till Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift
  • Ge en enskild gåva via Bankgiro 118-1882

 

Frågor?
Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ringa distriktsordförande Malva Larsson 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.