Valberedningen

 

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de förtroendeuppdrag som väljs på Distriktsårsmötet för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift för kommande verksamhetsår.

Under året deltar valberedningen på olika arrangemang, för att svara på frågor om vad ett förtroendeuppdrag innebär och för att samla in nomineringar. Utifrån det lägger de sedan fram sitt förslag på distriktsårsmötet.

På distriktsårsmötet 2022 ska det väljas:

  • Distriktsordförande, två år
  • Ledamöter till distriktsstyrelsen
  • Vice ordförande, ett år
  • Ombud och ersättare till Riksårsmötet
  • Ombud och ersättare till De Ungas Kyrkomöte
  • Ny valberedning

Vill du engagera dig? Klicka här

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag i distriktet, eller vet någon som skulle passa bra i till exempel i distriktsstyrelsen eller som ombud till Riksårsmötet?

Kontakta i så fall valberedningen på e-post uppsalavalberedning@svenskakyrkansunga.se där du skriver med namn, kontaktuppgifter och förtroendepost på personen du vill nominera.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.