Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de förtroendeuppdrag som väljs på Distriktsårsmötet för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift för kommande verksamhetsår.

Under året deltar valberedningen på olika arrangemang, för att svara på frågor om vad ett förtroendeuppdrag innebär och för att samla in nomineringar. Utifrån det lägger de sedan fram sitt förslag på distriktsårsmötet.

Till distriktsårsmötet 2020 är det Rasmus Hovryd och Andreas J Sjödin som är valberedning.

På distriktsårsmötet 2020 ska det väljas:

  • Distriktsordförande, två år
  • Ledamöter till distriktsstyrelsen
  • Vice ordförande, ett år
  • Presidiet till årsmötet
  • Ombud och ersättare till Riksårsmötet
  • Ombud och ersättare till De Ungas Kyrkomöte
  • Ny valberedning

Vill du engagera dig? Klicka här

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag i distriktet, eller vet någon som skulle passa bra i till exempel i distriktsstyrelsen eller som ombud till Riksårsmötet?

Kontakta i så fall valberedningen på e-post uppsalavalberedning@svenskakyrkansunga.se där du skriver med namn, kontaktuppgifter och förtroendepost på personen du vill nominera.