Valberedningen

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de förtroendeuppdrag som väljs på Distriktsårsmötet för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift för kommande verksamhetsår.

Under året deltar valberedningen på olika arrangemang, för att svara på frågor om vad ett förtroendeuppdrag innebär och för att samla in nomineringar. Utifrån det lägger de sedan fram sitt förslag på distriktsårsmötet.

Här kan du läsa om vilka förtroendeuppdrag som väljs på det extra distriktsårsmötet

Valberedningen 2022-2023

01_Edvin

Edvin Svantesson

Sammankallande

Lokalavdelning: Holy Helga

01_Mathias

Mathias Ahl

Ledamot
Lokalavdelning: Upplands-Bro

ung_05

Ledamot
Lokalavdelning:

ung_05

Ledamot
Lokalavdelning:

FRÅGOR OCH INTRESSEANMÄLAN?
Skicka e-post till uppsalavalberedning@svenskakyrkansunga.se

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.