Organisation

Svenska Kyrkans Unga är en organisation för och av barn och unga!

Svenska Kyrkans Unga består av tre delar: lokalavdelning, distrikt och förbund. En viktig del i alla dessa delar är du som medlem! Medlemmen är medlem i förbundet, men tillhör en lokalavdelning. Du kan själv välja vilken lokalavdelning du vill tillhöra och medlemskapet är gratis.

Lokalavdelningen är grupperna som träffas hemma på lokal nivå. En lokalavdelning är nästan alltid knuten till en församling. Runt om i landet finns det ungefär 400 lokalavdelningar i olika storlek och med olika verksamhet.

Alla lokalavdelningen ingår sedan i ett distrikt. Svenska Kyrkans Ungas distrikt följer samma indelning som stiften i Svenska kyrkan. Det finns 13 distrikt i landet, och just vi är Svenska Kyrkans Unga i Uppsala distrikt. I Uppsala distrikt har vi drygt 30 lokalavdelningar med barn och unga som träffas hemma i sina grupper.

Distrikten tillhör i sin tur förbundet Svenska Kyrkans Unga. Förbundet är Svenska Kyrkans Unga i hela Sverige. Det finns ett förbundskansli i Uppsala där några anställda personer jobbar med organisationen dagligen. Runt om i landet finns också olika anställda som jobbar med Svenska Kyrkans Unga i de olika distrikten.

Alla lokalavdelningar och distrikt kan se lite olika ut, men gemensamt för alla delar i organisationen är de tre första paragraferna i stadgarna. Dessa handlar om vad som är Svenska Kyrkans Ungas syfte, organisationens uppbyggnad samt vem som kan bli medlem.

Demokrati i Svenska Kyrkans Unga

Lokalavdelningens organisation kan se olika ut. Vissa har en styrelse, andra regelbundna medlemsmöten för alla medlemmar i lokalavdelningen. Alla lokalavdelningar behöver dock uppfylla grundläggande krav för att få klassas som aktiva. Dessa krav är:

  • 2 kontaktpersoner (varav en måste vara under 30 år)
  • 1 medlemsregisteransvarig
  • 5 medlemmar
  • Verksamhet under det gångna verksamhetsåret

Uppgifterna kring detta lagras i Svenska Kyrkans Ungas medlemsregistersystem, Medlemssidorna

Varje år behöver alla lokalavdelningar ha ett årsmöte. Där väljs bland annat ombud till distriktsårsmötet. Men också vad lokalavdelningen ska göra under året.

Alla distrikt har också ett årsmöte varje år. Där beslutas det om verksamhet, men det väljs också en distriktsstyrelse och vartannat år en ordförande. Om du vill läsa mer om hur Uppsala distrikt fungerar, kan du titta på våra stadgar under rubriken ”Styrdokument”. Vill du se vilka som sitter i distriktsstyrelsen i Uppsala hittar du det under ”Förtroendevalda”. Distriktsårsmötet utser ombud till förbundets Riksårsmötet.

Förbundet har beslutande årsmöte varje år, så kallat Riksårsmötet. Där väljs en förbundsstyrelse, där förbundsordförande är heltidsarvoderad. På Riksårsmötet tas det beslut som rör Svenska Kyrkans Unga i hela Sverige.
_________

Om du vill läsa mer om vad en lokalavdelning är och hur det fungerar kan du göra det under fliken ”Att vara lokalavdelning”.

Frågor?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ringa distriktsordförande Joel Daniels 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.