Representanter

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift har förmånen att få finnas med i olika sammanhang tillsammans med Uppsala stift. Det kan vara uppdrag kring en specifik fråga, men också längre kontinuerliga uppdrag.

Läs mer här för riktlinjerna

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. Svenska Kyrkans Unga har två adjungerade platser i stiftsstyrelsen. Representanternas uppgift är främst att lyfta in Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stifts tankar kring de ärenden som behandlas, men också att synliggöra barn och unga inför stiftsstyrelsens beslut.

Joel Daniels, distriktsordförande och Johan Sundbäck.

Internationella kommittén

Internationella kommittén träffas två gånger/termin för att ta del av aktuell information från olika råd och andra som arbetar internationellt i stiftet. Däremellan arbetar var och en självständigt hemifrån med de uppgifter som du blir tilldelad. Svenska Kyrkans Unga har två platser i kommittén.

Representant är Axel Hellstrand, Uppsala Domkyrkoförsamling

Just nu söker vi efter en representant, läs mer här.

Läs mer här om Internationella kommittén

Frågor?
Har du några frågor eller kan du maila uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ringa distriktsordförande Malva Larsson 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.