Distriktsårsmöte

Information gällande Distriktsårsmötet 2023
Till distriktsårsmötet bjuds alla aktiva lokalavdelningar i Uppsala stift in. Detta år är Distriktsårsmötet den 21-22 april 2023 i Ovansjö-Järbo pastorat. På distriktsårsmötet beslutas det om budget och verksamhet för de kommande två åren, samt val av distriktsstyrelse samt ombud till Riksårsmötet och De Ungas Kyrkomötet. Distriktsårsmötet är ombudens chans att påverka vad lokalavdelningarna vill att distriktet ska satsa på.

Kallelsen till distriktsårsmötet 2023

Du kan välja att engagera dig genom att vara ledamot i distriktsstyrelsen eller att representera Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift på olika mötesplatser.
Här finns mer information om uppdragen som tillsätts på DÅM.

Ta chansen och skriv motioner om det är något du vill att distriktet ska göra annorlunda eller om du har något du vill att ska göras. Motioner lämnas till distriktsstyrelsen senast fredagen 10 mars 2023 till uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se

 

Handlingar till distriktsårsmötet
Propositioner 2023
Motioner och motionssvar
Verksamhetsberättelse och bokslut 2022
Övriga handlingar

Anmälan
Anmälan görs via medlemssidorna, klicka här för att komma till anmälan.
Sista anmälningsdag är den 25 mars.

Gör din röst hörd och påverka Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift!

Frågor?
Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ring distriktsordförande Joel Daniels 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.