Berättelser


Foto: Alex Giacomini/Ikon

Berättelserna är en viktig del för pilgrimsBarn, som hjälper barn att resa i tid och rum. De knyter också ihop alla pilgrimsBarn från olika församlingar.

Här under  hittar du alla berättelser som är fria att använda:

Berättelser år 1

1. Aposteln Jakob

Extra material om Aposteln Jakob

2. Gästfrihet Advent

3. Agnes

4. Att dela

5. Fransiskus

Berättelser år 2

1. San Daniamo korset

2. Ängeln Gabriel

3. Johannes

Extra material om Johannes

4. Botad och retad

5. Marias oro

 

Berättelser år 3

1. Vad är ett helgon

2. Erik den helige

3. Främlingskap,migration

4. Olof Haraldson

5. Den heliga Birgitta

 

Övriga berättelser

PilgrimsBarn Martin Luther

Pilgrimens sju nycklar

 

Frågor?
Kontakta uppsalabarn@svenskakyrkansunga.se
eller ring distriktsordförande Joel Daniels 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.