Allmänt kring arrangemang

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift erbjuder flera olika mötesplatser under ett år. För medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift är läger viktiga mötesplatser. På läger får du möjlighet att träffa nya människor och återse gamla vänner. Alla får möjlighet att tillsammans med andra växa vidare i sin tro och ha en massa skoj.

Varje läger planeras av en grupp som består både av anställda och ideella, några av dem har varit med och planerat läger förut medan några planerar sitt första läger, oavsett vilket så ger det alla möjlighet att få växa i ansvar. Vill du vara med och planera ett läger? På den här sidan hittar du information om vilka planeringsgrupper vi söker medlemmar till och vilka andra lediga uppdrag som finns. Engagera dig

Här kan du läsa vidare om mer praktisk generell information och på respektive arrangemangssida när det är dags att anmäla sig. I kalendern kan du också få tips om vad som händer under året och klicka dig vidare för att läsa mer. Kalendern

DELTAGARAVGIFT
Att ordna läger kostar pengar. Den stora kostnaden tar Svenska Kyrkans Unga genom att använda de bidrag som distriktet får från regioner och stift, men en liten del betalar deltagarna via deltagaravgiften. Distriktets större arrangemang är öppna för alla barn och unga i den åldersgrupp som lägret vänder sig till oavsett om de är medlemmar i Svenska Kyrkans Unga eller inte. Vid de tillfällena får medlemmar en subventionerad deltagaravgift.

Vid arrangemang som inte har så många platser behöver den som anmäler sig vara medlem vid anmälningstillfället.

ANMÄLAN
Till alla arrangemang behöver du som ska delta anmäla dig i förväg. Hur långt innan varierar från en månad till några dagar innan beroende på vad det är för typ av arrangemang, hur många anda som ska delta och vilka avbokningsregler som gäller för de lokaler som är bokade. Vad som gäller för just det arrangemang som du vill vara med på ser du i kalendern eller på den aktuella arrangemangssidan. Kalendern

Anmälan sker på Medlemssidorna. Medlemssidorna

Du som är registeransvarig eller administratör kan också anmäla andra medlemmar. Det gör du i två steg:

  1. Lägg till de personer som du ska anmäla
  2. Gå in på varje persons anmälningsblankett och fyll i uppgifterna.

Här finns en manual om du behöver hjälp med hur du gör. Manual till medlemssidorna

AVANMÄLAN
Här hittar du Svenska Kyrkans Ungas avbokningsregler. Avbokningsregler 

Om någon som är avanmäld får förhinder måste det anmälas till distriktskansliet. För att den ska gälla ska du ha fått en bekräftelse via e-post.

GDPR
I maj 2018 ersattes den gamla personuppgiftslagen med General Data Protection Regulation (GDPR). Den handlar om hur organisationer och företag tar hand om personuppgifter.

Vid arrangemang behöver Svenska Kyrkans Unga samla in personuppgifter för att kunna genomföra arrangemang. Det handlar om namn, adress, telefonnummer, vilken lokalavdelning du tillhör men också om speciell information som vi behöver till just det arrangemanget.

Under arrangemang har Svenska Kyrkans Unga en person som är ansvarig för att fotografera på plats. Inför arrangemanget behöver deltagarna fylla i ett samtycke om publicering av bilder. Samtycke om publicering av bilder

KRIS
På ett arrangemang kan det hända oförutsedda saker. Svenska Kyrkans Unga jobbar på att ta fram rutiner för olika krissituationer, både i ett förebyggande syfte och om de händer.

Här hittar du mer information om rutiner kring brand. Rutiner kring brand

FRÅGOR?
Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ring distriktsordförande Malva Larsson 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.