Allmänt kring arrangemang

Pris

Medlemskap i Svenska Kyrkans Unga kostar ingenting. Toppen tycker vi! Att vara medlem ska också ha andra fördelar, så många av våra arrangemang har en avgift och en subventionerad avgift för medlemmar. Så passa på att bli medlem redan idag!

Planering

Här hittar du rutiner vid arrangemangsplanering.

För att ett läger ska kunna genomföras behöver det planeras av några medlemmar. Här kommer det upp information kring vilka arrangemang vi söker medlemmar som vill vara med och planera just nu.

Avanmälan

Här hittar du avbokningsregler antagna av distriktsstyrelsen.

Om någon som är avanmäld får förhinder måste det anmälas till distriktskansliet. Avanmälningar görs via e-post till johanna.knutsson@svenskakyrkan.se. Även för avanmälningar skickar vi en bekräftelse (via e-post). Om du inte har fått någon bekräftelse inom en vecka måste du kontakta distriktskansliet, annars gäller inte avanmälan.

Om deltagaren har läkarintyg på att det inte är möjligt att delta behöver deltagaravgiften inte betalas, oavsett tidpunkt för avanmälan. Läkarintyg skickas i så fall till distriktskansliet senast en månad efter arrangemangsstart.

Krisplan

På ett arrangemang kan det hända att det går ett brandlarm som gör att vi behöver utrymma en av de lokaler vi är i. I samband med lägerstart ska alla deltagare få information om var återsamlingsplatsen är.

Du som är församlingsledare får gärna läsa igenom den krisplan som distriktsstyrelsen har tagit fram, här.

Frågor?

Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.