Fördjupning

Fördjupa din tro!

Här hittar du i menyn länkar till olika områden – till exempel om Svenska Kyrkans Ungas globala engagemang, material du kan använda som ledare eller i din lokalavdelning och inspiration för att bearbeta din tro på olika sätt, ensam eller tillsammans med andra. Eller om du har en personlig fråga kan du kontakta vår nätpräst!

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.