Utbildning

Vad är skillnaden mellan att få vara med och att vara delaktig?

Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan i Uppsala stift bjuder in till en utbildning i barnkonsekvensanalys. Tanken är att församlingen/pastoratet ska utse en grupp som består av barn (10-18 år) och vuxna (anställda och/eller förtroendevalda) som går utbildningen tillsammans.

Upplägg

Utbildningen är uppdelad i tre delar där ni först går A och B delen, medan C delen består av hemuppgifter och en återsamling. Du som deltar behöver vara med på samtliga delar. När du har varit med på alla delarna får du ett intyg.
I samband med utbildningen får församlingen/pastoratet en metodväska att använda i samband med utbildningen. Efter avslutat utbildning får gruppen ta med väskan hem för att använda i församlingen/pastoratet.

Läs mer om utbildningen här

Kommande utbildningar

Nästa utbildning är den 13 november på Mikaelsgården i Valbo. Anmälan öppnar på Medlemssidorna i augusti.  Återträffen är i samband med utbildningshelgen den 25–27 mars 2022.

FRÅGOR?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.