Klimatsamverkan

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Vi måste alla ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Svenska kyrkan har startat ett projekt som heter Klimatsamverkan. Svenska kyrkan i Uppsala stift har som mål att stiftsorganisationen, församlingar och pastorat ska vara klimatpositiva senast 2030.

Detta ska göras både genom att minska utsläpp så långt det går, men också att minska klimatutsläpp som vi redan har gjort. Både små och stora förändringar behöver göras!

Klimatsamverkan består av flera olika delprojekt. Allt från förnybar el till fastighets- och kyrkogårdsförvaltning. I delprojektet Kristen tro och hållbarhet kommer det framför allt att samtalas om klimatkrisens existentiella och andliga aspekter. Läs mer om hela projektet här!

Det här målet och det arbete som kommer att göras runt om i Uppsala stift påverkar i högsta grad barn och unga. Därför är det självklart för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift att ställa oss bakom detta initiativ.

Det har spelats in en film där Johan, tidigare distriktsordförande och Judith, representant i styrgruppen för klimatsamverkan om Svenska Kyrkans Ungas berättar om arbetet med klimatsamverkan och hur du kan engagera dig, både som person samt som lokalavdelning och församling. Klicka för att komma till filmen. 

 

Distriktsstyrelsen har tagit fram en plan för vilka delprojekt det är intressant för Svenska Kyrkans Unga att vara med i, det är Kristen tro och hållbarhet, laddstolpar till elbilar samt resepolicy. Svenska Kyrkans Unga har varit med på workshops och prat om klimat. Distriktsordförande har också varit med i den film som Uppsala stift gjort inför projektstart. Se den här

Distriktsstyrelsen påminner om värdet att låta barn och unga själva komma till tals i den här frågan. Till hjälp för detta har kursledningen för barnkonsekvensanalys tagit fram tips på hur barn och unga kan vara delaktiga i samband med den barnkonsekvensanalys som behöver göras inför beslut. Läs mer här

 

FRÅGOR?
Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ring distriktsordförande Joel Daniels 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.