Året i en lokalavdelning

Varje år ska alla lokalavdelningar göra några saker , här hittar du en lista på vilka.

Januari – Februari

Mars

April

  • Förbereda ombuden för distriktsårsmötet
  • Delta på distriktsårsmötet

Maj

Augusti – oktober

November – december

 

Vill du skriva ut denna mall? Du hittar den här

 

FRÅGOR?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring distriktsordförande Joel Daniels 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.