Årsmöte i lokalavdelningen

Alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga ska varje år ha ett årsmöte. För de lokalavdelningar som har normalstadgarna ska det vara senast den sista februari. Alla medlemmar i lokalavdelningen har rösträtt på mötet och ska minst en månad före mötet få en kallelse där det framgår var och när årsmötet är.

Här finns information och mallar som förhoppningsvis kan ge tips och hjälp inför planering, genomförande och uppföljning av lokalavdelningsårsmötet.

Checklista inför lokalavdelningsårsmötet

Tips för de lokalavdelningar som har många barn som medlemmar

2021 är ett speciellt år. Dels kommer det att behövas tas hänsyn till de Corona-restriktioner som gäller och dels behöver alla lokalavdelningar uppdatera sina stadgar efter beslut på Riksårsmötet 2020 att ändra medlemsformerna.

Tips på hur årsmötet kan ställas om

 

Mallar och tips inför och under årsmötet

1. Att kalla till årsmöte

2. Mall till kallelsen i word-format

3. Mall till foredragningslista_2021 i word-format

4a. Mall till LA som vill byta namn i word-format

4b. Mall till LA som vill bli vilande i word-format

4c. Mall till vilande LA som vill nystarta i word-format

4d. Mall till stadgeförändring_2021 i word-format

5. Att skriva en motion

6. Rollfördelning

7. Egen ekonomi eller inte

8. Tips på övningar

9. Mall till protokoll_2021 i word-format

9. Mall till protokoll_2021 i PDF-format

10. Att göra efter årsmotet

Vill ni ha en snygg logga till lokalavdelningens årsmöte? Material för det finns här.

Här finns mer information från Demokratigruppen, en av Svenska Kyrkans Ungas nationella arbetsgrupper.

Frågor?

Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se

eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.