Årsmöte i lokalavdelningen

Alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga ska varje år ha ett årsmöte. För de lokalavdelningar som har normalstadgarna ska det vara senast den sista februari. Alla medlemmar i lokalavdelningen har rösträtt på mötet och ska minst en månad före mötet få en kallelse där det framgår var och när årsmötet är.

Här finns information och mallar som förhoppningsvis kan ge tips och hjälp inför planering, genomförande och uppföljning av lokalavdelningsårsmötet.

Checklista inför lokalavdelningsårsmötet

Tips för de lokalavdelningar som har många barn som medlemmar

Omställt årsmöte

Mallar och tips inför och under årsmötet

1. Att kalla till årsmöte

2. Mall till kallelsen i word-format

3. Mall till foredragningslista

4a. Mall till LA som vill byta namn

4b. Mall till LA som vill bli vilande

4c. Mall till vilande LA som vill nystarta

4d. Mall till stadgeförändring

5. Att skriva en motion

6. Rollfördelning

7. Egen ekonomi eller inte

8. Tips på övningar

9. Mall till protokoll_2022 word

9. Mall till protokoll_2022 pdf

10. Att göra efter årsmötet

Vill ni ha en snygg logga till lokalavdelningens årsmöte? Material för det finns här.

Här finns mer information från Demokratigruppen, en av Svenska Kyrkans Ungas nationella arbetsgrupper

Att välja revisor

Tidigare har förbundet uppmuntrat alla lokalavdelningar att välja en revisor men från och med i år har det blivit ett krav. En revisor säkerställer lokalavdelningens demokratiska uppbyggnad och ger medlemmarna insyn i uppföljningen av de beslut som fattas.

Ni väljer själva om ni vill ha en sakrevisor som granskar:

 • Lokalavdelningens beslut
 • Årsmöten
 • Medlemsmöten
 • Styrelsearbete/kontaktpersonernas uppdrag

och en räkenskapsrevisor som granskar:

 • Lokalavdelningens ekonomi
 • Följer upp budget
 • Vad pengarna har gått till

eller om ni väljer en/flera personer som sköter båda uppdragen.

Den som väljs till revisor behöver inte vara medlem i lokalavdelningen, men kan vara det. Ni väljer själva om ni tycker att personen ska vara myndig. Revisorn får inte sitta i styrelsen eller ha gjort det under det senaste året. Den får helt enkelt inte granska uppgifter den själv har varit med och beslutat om. Den får inte heller vara släkt eller på något sätt ha en relation till någon i styrelsen.

Fråga gärna någon äldre eller tidigare medlem, det kan vara en:

 • Vuxen engagerad församlingsbo
 • Någon i kören
 • Någon i syföreningen
 • En kyrkvärd
 • Eller någon som ofta går i gudstjänsten

Se det som en vinn-vinn-situation. Ni får hjälp i ert arbete och någon i församlingen får insyn i allt det som görs i er lokalavdelning och kan berätta om er viktiga verksamhet för andra. Hittar ni ingen i er församling som vill ställa upp eller bara personer som eventuellt kan hamna i en jävsituation – kolla med närmaste lokalavdelning om ni kan byta namn med varandra.

Frågor?

Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se

eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.