Årsmöte i lokalavdelningen

Alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga ska varje år ha ett årsmöte. För de lokalavdelningar som har normalstadgarna ska det vara senast den sista februari. Alla medlemmar i lokalavdelningen har rösträtt på mötet och ska minst en månad före mötet få en kallelse där det framgår var och när årsmötet är.

Här finns information och mallar som förhoppningsvis kan ge tips och hjälp inför planering, genomförande och uppföljning av lokalavdelningsårsmötet.

Checklista inför lokalavdelningsårsmötet

Tips för de lokalavdelningar som har många barn som medlemmar

Omställt årsmöte

Mallar och tips inför och under årsmötet

1. Att kalla till årsmöte

2. Mall till kallelsen i word-format

3. Mall till foredragningslista

4a. Mall till LA som vill byta namn

4b. Mall till LA som vill bli vilande

4c. Mall till vilande LA som vill nystarta

4d. Mall till stadgeförändring

5. Att skriva en motion

6. Rollfördelning

7. Egen ekonomi eller inte

8. Tips på övningar

9. Mall till protokoll_2022 word

9. Mall till protokoll_2022 pdf

10. Att göra efter lokalavdelningens årsmöte

Vill ni ha en snygg logga till lokalavdelningens årsmöte? Material för det finns här.

Här finns mer information från Demokratigruppen, en av Svenska Kyrkans Ungas nationella arbetsgrupper

Hur man registrerar en revisor som inte är medlem

Revisorn ska då registreras som person (utan medlemskap) i Medlemssidorna. Registreringen går till på samma sätt som med en medlem. Enda undantaget är att den som registrerar klickar bort bocken ur den blå rutan bakom ”Skapa medlemskap”. Då försvinner uppgifterna om medlemsperiod och medlemskategori. I och med det behöver inte heller personnummer anges.

Dock är det så att den som är vald till revisor behöver ge sitt godkännande till att bli registrerad i Medlemssidorna. Därför har  förbundet tagit fram en ny blankett som man benämner personblankett. Den är inte årtalsbunden utan kan gälla för längre tid. Förbundet har också valt att göra en blankett som kan gälla för fler. Det kan vara gäster eller utställare på ett distriktsarrangemang (om man inte väljer att lägga dessa uppgifter på en särskild anmälningsblankett). Men det kan även gälla andra personer som man vill lägga in och spara kontaktuppgifter till. Alla som läggs in i Medlemssidorna ska godkänna att det är ok.

Personblanketten, medlemsblanketten och registeransvarsblanketten, finns på förbundets hemsida.  https://svenskakyrkansunga.se/medlem/blanketter-och-dokument/

Frågor?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se eller ring distriktsordförande Joel Daniels 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.