Medlemsrapportering

 

Den 1 november till 15 mars varje år har Svenska Kyrkans Unga ett speciellt fokus på att summera och avsluta året. Det kallar vi medlemsrapportering.

Varför medlemsrapportering
Din lokalavdelning är en viktig del i vår fantastiska organisation och gemenskap. Alla aktiva lokalavdelningar får utse ombud till distriktsårsmötet. Där är er chans att påverka distriktets framtida verksamhet! Lokalavdelningen får också ett ekonomiskt bidrag, för de pengarna kan ni köpa fika, sponsra lägeravgifter eller något annat kul, som ni själva väljer! Fler lokalavdelningar ger Svenska Kyrkans Unga en starkare röst i stiftet. När vi är många, blir vi också fler som får mötas och göra saker tillsammans.

För oss som distrikt är medlemsrapporteringen viktig eftersom den styr hur många ombud distriktsårsmötet utser till  Riksårsmötet. Det är vår chans att påverka hela Svenska Kyrkans Unga. Hur många medlemmar och lokalavdelningar vi har totalt i distriktet påverkar också hur mycket bidrag vi får, och med mer resurser har vi möjlighet att forsätta ha läger och utbildningar för barn och unga.

För hela Svenska  Kyrkans Unga  är det viktigt att det finns flera medlemmar och aktiva lokalavdelningar. Det är en förutsättning för att kunna fortsätta skapa utbildningar, göra material, ta fram profilprodukter och fortsätta vara en bra resurs för våra medlemmar. Ju fler lokalavdelningar och medlemmar Svenska Kyrkans unga har, desto starkare blir organisationens röst i Svenska kyrkan.

Hur går det till?
Som du förstår är det viktigt att medlemsrapportera, eftersom det påverkar alla delar i vår organisation. Det är lokalavdelningens registeransvarig som är ansvarig att medlemsrapportera via Medlemssidorna.

Att medlemsrapportera är när den registeransvarige ser till att lokalavdelningen har uppfyllt de krav som förbundsstyrelsen beslutat om för att vara en aktiv lokalavdelning.

För att bli en aktiv lokalavdelning 2022 behöver lokalavdelningen senast vid årsskiftet ha sett till att följande information finns på Medlemssidorna:
– minst fem medlemmar i åldern 0-30 år
– en registeransvarig
– två kontaktpersoner

Dessutom ska följande information, senast den 15 mars 2023, finnas på Medlemssidorna:

– Verksamhet som lokalavdelningen haft under 2022
– Lokalavdelningens årsmötesprotokoll
– Lokalavdelningens stadgar

Lokalavdelningsbidrag
Lokalavdelningen medlemsrapporterar för att visa att den är aktiv och aktiva lokalavdelningar får ett lokalavdelningsbidrag där grundbidraget är 1 200 kronor. Dessutom får lokalavdelningen 12 kronor för varje medlem.

Pengarna betalas ut till det bank-/plusgirokonto som lokalavdelningen har angett på Medlemssidorna.

FRÅGOR?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring distriktsordförande Joel Daniels 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.