Uppdrag som tillsätts på DÅM

 

På distriktsårsmötet kommer dessa uppdrag att tillsättas:

Årsmötespresidie
Har du varit aktiv länge och vill ha en ny utmaning? Då är ett uppdrag som en del av årsmötespresidiet utmärkt. Ordföranden bör ha koll på vanliga årsmötesbegrepp samt leda mötet framåt. Du behöver agera opartiskt i alla beslut. Sekreteraren skriver protokollet så du bör vara duktig på att formulera dig i skrift och hänga med i mötet.
Läs mer här

Distriktsstyrelse
Att jobba i distriktsstyrelsen innebär att du styr och leder Svenska Kyrkans Ungas verksamhet inom distriktet. Du planerar och genomför olika aktiviteter för medlemmarna, såsom läger eller utbildningar, ansvarar för distriktets ekonomi och genomför ibland särskilda satsningar för exempelvis barn eller unga vuxna. Det är ett uppdrag som innebär ett stort ansvar men är i gengäld utvecklande och roligt. Dessutom hamnar du i en god gemenskap tillsammans med övriga i styrelsen och får chansen att knyta kontakter på flera plan inom både Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan.
Läs mer här

Valberedning
Valberedningen har ett viktigt uppdrag genom att ta in nomineringar till som kommer in och förbereder ett förslag till de uppdrag som tillsätts av distriktsårsmötet. Därför behöver du kunna delta på arrangemang, åka på besök i lokalavdelningar samt ha kontakt med medlemmar och församlingsanställda.
Läs mer här

Ombud och ersättare till Riksårsmötet
Att åka som ombud till Riksårsmötet innebär att du får representera Uppsala distrikt i Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Du får vara med och ta beslut som kan påverka organisationen på flera olika nivåer, lokal- som riksnivå. Som ombud har du en viktig roll i att påverka hur organisationen ska se ut i framtiden. Dessutom får du träffa likasinnade medlemmar från hela landet, möjlighet att knyta nya kontakter och delta på andakter, gudstjänster och mycket annat.
Läs mer här

Ombud till De Ungas Kyrkomöte
De Ungas Kyrkomöte är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som de beslutar om när de samlas varje höst i Uppsala. På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare, utsedda av Svenska Kyrkans Ungas olika distrikt, för att diskutera och skriva motionssvar till utvalda motioner som har kommit in till kyrkomötet. Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift ser helst att du är under 16 år, gärna att du är under 18 år och i mån av plats äldre.
Läs mer här

 

Är du intresserad av ett förtroendeuppdrag i distriktet eller vet någon som skulle passa bra på någon av posterna?

Skicka e-post till uppsalavalberedning@svenskakyrkansunga.se där du skriver med namn, kontaktuppgifter och förslag på vad du vill nominera personen till. Här hittar du mer information om valberedningen

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.