Hur startar du en lokalavdelning?

Just nu har Svenska Kyrkans Unga cirka 400 lokalavdelningar runt om i landet. 36 av dem finns i Uppsala stift.
Som anställd och förtroendevald kan du möjliggöra för fler barn och unga att få upptäcka Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation.

1. Hör av dig till distriktsstyrelsen/konsulenten

Distriktsstyrelsen kontaktar du på e-postadress: uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se

Konsulenten kontaktar du på telefonnummer: 018 – 68 07 16

 

2. Besök av distriktsstyrelsen/konsulenten

Ledamöter ur distriktsstyrelsen och konsulenten kommer på besök till församlingen/pastoratet för att inspirera och berätta mera om hur ni kan ha en lokalavdelning.
Vi träffar gärna arbetslag och/eller potentiella medlemmar.

3. Lokal förankring

Berätta för barn och unga, föräldrar, anställda, kyrkoråd…
att ni tänker starta en lokalavdelning i församlingen.

4. Konstituerande möte

Församlingen kallar barn och unga (0-30 år) till ett konstituerande möte. Välj en dag, tid och plats som ni tror passar många. Minst fem personer (0-30 år) behöver vara på plats.
Behöver ni hjälp med att leda mötet erbjuder sig distriktsstyrelsen att hitta ett presidium till mötet.
Det finns också protokollsmall och förslag på normalstadgar på hemsidan.

5. Efter mötet

Fyll i ansökan och skicka med bilagorna.
Den färdiga ansökan lämnas/skickas till konsulenten.

6. Konsulenten lämnar in ansökan till förbundet

7. Beslut om inträde i Svenska Kyrkans Unga

Förbundsstyrelsen beslutar och beviljar inträde i organisationen

8. Medlemssidorna

Förbundskansliet lägger upp lokalavdelningen på Medlemssidorna, som är Svenska Kyrkans Ungas internetbaserade medlemssystem.

9. HURRA! Nu har församlingen en lokalavdelning

10. Medlemsrekrytering

Nu är det dags att rekrytera medlemmar till lokalavdelningen. Börja med de barn och unga som redan finns i församlingens verksamhet.

 

 

 

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.