Lär känna din församling

 

Riksårsmötet 2022 fattade beslut om Svenska Kyrkans Ungas verksamhetsplan för 2023. Där finns en önskan om att verksamheten i församlingarna ska bli mer gränsöverskridande.  

Så här lyder beslutet: 
”Svenska Kyrkans Unga vill uppmuntra lokalavdelningar och medlemmar att tydligt integrera sig och delta i församlingslivet samt att uppmuntra lokalavdelningarna till att bli en kraft för att bygga en kyrka för alla åldrar”.  

Det betyder att det är önskvärt att medlemmarna i Svenska Kyrkans Unga ska vara aktiva på fler sätt än bara i den egna gruppen, att lära känna fler i församlingen, delta i gudstjänster och träffa församlingsbor i alla åldrar. Svenska Kyrkans Unga kan också vara en resurs i församlingen och påverka församlingen till att göra verksamhet för alla åldrar, 0-100+. 

Här nedan hittar du en lista med förslag på vad lokalavdelningen kan göra – ett för varje månad.  

Självklart kan lokalavdelningen hitta på egna aktiviteter som gör att medlemmarna lär känna fler i församlingen eller göra en egen vinkel på förslagen.  

Första veckan i varje månad fylls det på med detaljer om månadens förslag här.  

Januari  

 • Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga (29/1); gå på gudstjänsten tillsammans.  

Den 29 januari är det Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga. Rikskollekten är en viktig inkomst för organisationen som möjliggör verksamhet och därmed vår förmåga att finnas runt om i landet.

Till vår Rikskollekt finns en kollektvädjan. Prata med prästen om att ni gärna vill läsa upp den i gudstjänsten. Kanske kan ni i lokalavdelningen bjuda på fika eller stå vid entrén och dela ut information om er verksamhet? Det finns många olika sätt att synas och uppmärksamma er lokalavdelning – ni gör det som funkar bäst för er! 

Februari 

 • Fråga prästen / kantorn / diakonen / församlingspedagogen om deras yrke.  

Ta kontakt med någon anställd, eller flera, i församlingen och fråga om de har möjlighet att berätta om vad de gör i sitt jobb. Hur är det egentligen att hålla en begravning? Låt prästen öppna garderoben och visa alla olika kläder. Varför finns det så många knappar vid orgeln och vad används de till? Tänk att få sitta på orgelpallen och få prova på att vara kantor för en stund. Vad gör egentligen diakonen? Vad är det för skillnad på att vara präst eller diakon? Att vara församlingspedagog verkar ju lattjo lajban! Fika, åka på läger och leka – eller gör den något mer?   

Låt alla få ställa sina frågor, förbered dem gärna, lägg dem i en låda och låt den som ska svara få dra en lapp i taget. Då blir det inte nervöst eller känns pinsamt för den som vill ställa sin fråga.    

Finns det ungdomar som funderar på att jobba i kyrkan? Prata om hur det går till att nå dit. Här finns mer information:  

 • Visste du att det går att pröva på ett yrke genom att göra ett praktikår i Svenska kyrkan? Läs mer om ungresurs.   
 • Den som vill bli präst / kantor / diakon eller församlingspedagog läser på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.   
 • Kyrkans grundkurs finns på flera folkhögskolor, bland annat på Sigtuna folkhögskola där Svenska Kyrkans Unga är en av huvudmännen.   

Mars 

Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga (26/3); gå på gudstjänsten tillsammans.  

Den 26 mars är det rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga. På hemsidan hittar du både affischer och kollektvädjan som ni kan dela på era kanaler eller kanske i er församling. 

På vilket sätt kan och vill ni vara en del av gudstjänsten? Fråga om ni får vara med och planera den. Kanske kan ni läsa kollektvädjan, sjunga en sång, göra ett drama eller hjälpa kyrkvärdarna och vaktmästaren? Varför inte bjuda på fika och informera om er verksamhet. 

April 

För yngre: Vad betyder dopet? Kolla in dopfunten i kyrkan. 
För äldre: Konfirmation – gå och konfirmera dig? Hur ser utbudet ut? Varför? Vad innebär det? Uppföljning på dopet.  

För barn: Ta kontakt med en präst i församlingen och boka in ett besök i kyrkan, då prästen kan vara med och berätta om dopet.   

För de som snart kan konfirmeras: Ta kontakt med en präst i församlingen och boka in en träff där den kan berätta om vad det innebär att vara eller bli döpt. Hur hänger dopet ihop med konfirmationen? Vad innebär det att konfirmera sig? Hur går det till i församlingen? Finns det andra alternativ?  

För de äldre: Ta kontakt med en präst i församlingen och boka in en träff. Prata om dopet och konfirmationen. Vad betyder det för dig? Finns det de i gruppen som inte är döpta eller konfirmerade – det är aldrig för sent!  

Maj  

 • ”Här-och-nu!”-dagen (6/5) – Låt församlingen lära känna er. Berätta vad ni gör i er verksamhet.  
 • Gör ett hej-dundrande 30-årskalas.  
 • Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga (18/5); gå på gudstjänsten tillsammans.  

Juni 

 • Tipsa om Sommarkyrka/Vägkyrka. Händer det i din församling – klart ni ska vara med. Håll utkik på vägarna i sommar.  

Juli  

 • Sommarlov.  

Augusti  

 • Vaktmästaren / kyrkvärden guidar i kyrkan.  

September 

 • ”Här-och-nu!”-dagen (2/9) – Låt församlingen lära känna er. Berätta vad ni gör i er verksamhet.  

Oktober 

 • Träffa någon från kyrkorådet. Hur höjer jag min röst i församlingen? Hur fungerar demokratin?  

November  

 • Döden-begravning. Upptäck din kyrkogård. ”Tipsrunda”. Pimpa ljus och ställ på gravar. Visa anhörigas gravar för varandra. Berätta om vilka de var.  

December 

 • Rikskollekt till Svenska Kyrkans Unga (10/12); gå på gudstjänsten tillsammans.  

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.