De Ungas Kyrkomöte 2022

De Ungas Kyrkomöte 2022

DUK är en viktig samlingsplats för att berätta för Svenska kyrkan vad barn och unga tycker om några av de frågor som ska behandlas på höstens kyrkomöte.

I år träffas vi i på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, SKUI, på Linnégatan 1 i Uppsala. Ditt distrikt står för resan. Liksom tidigare år kommer DUK-delegaterna att få möjligheten att träffa representanter från kyrkomötet måndagen den 3 oktober i Universitetsaulan.

Varje distrikt får utse fem representanter till De Ungas Kyrkomöte.

Det finns möjlighet att komma redan från fredagen den 30 september kl 18.30 (endast kvällsfika serveras på fredagen) och avslut senast måndag den 3 oktober kl 16.00. Mötet börjar lördagen den 1 oktober kl 9.00 på SKUI.

Motioner och motionssvar

Motionshäfte DUK 2022

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.