Din demokratiguide i Svenska Kyrkans Unga

Att jobba med Demokrati kan vara klurigt men spännande och utmanande! Den demokratiska processen är viktig för Svenska Kyrkans Unga, en hörnsten på vilken verksamhet och ideellt engagemang vilar på. Här finns lite vägledning kring hur det går till i vår organisation.

Årsmöten

Innan februari månads utgång skall varje lokalavdelning ha sitt årsmöte eller sitt årliga medlemsmöte.

I November har Distriktet sitt årsmöte, dit alla lokalavdelningar som har medlemsrapporterat korrekt, har möjlighet att skicka ombud. Här kan du läsa mer om medlemsrapportering.

Riksårsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Det hålls varje år, och dit får alla distrikt som har medlemsrapporterat korrekt skicka ombud.

Hur går ett lokalavdelningsårsmöte till?

Har ni den orange guidepärmen kan ni titta i den under fliken ”Att vara lokalavdelning”. På förbundets hemsidan kan man också hitta tips: www.svenskakyrkansunga.se

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.