Registeransvarig

Är du utsedd till registeransvarig i Lokalavdelningen?
Då kan den här sidan var till hjälp! Här försöker vi hjälpa dig att hitta information så att du kan sköta dina uppdrag som registeransvarig.

Vilka är dina uppgifter?
Det första du måste göra är att be någon koppla dig som registernasvarig i lokalavdelningen. Då får du den behörighet i registret som du behöver. Det gör du genom att ta kontakt med din Registeransvarige på distriktet, anders.nordlinder@svenskakyrkan.se

Grundläggande fakta om de uppgifter som den Registeransvarige har, kan du läsa om i den här foldern som du kan ladda ner i pdf!

Medlemssidorna
Har du inte jobbat med medlemssidorna förut, behöver du en uppfräschning av dina kunskaper, eller om du är ny som registeransvarig, kan vi hjälpa dig att komma igång genom att erbjuda en lathund som du kan ladda ner som pdf och läsa.

Här hittar du även information om medlemsrapportering!

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.