Gudstjänstmaterialet Liv som flödar

Liv som flödar är ett resultat av Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stifts funderingar på gudstjänstutveckling.
Man beslöt att uppdra åt Rolf Nordström, Församlingsassistent i Örnsköldsviks församling, och Stefan Nilsson, dåvarande kaplan för Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift, att skriva en mässa där man känner att både texter, musik och böner talar till ett ungt hjärta.

Liv som flödar blev klar under 2005 och Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift har använt den på sina arrangemang under åren.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.