Demokratidagar

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund, verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen, där vi får växa i tro och ansvar.”

– Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf

Ovanstående syftesparagraf är grunden i Svenska Kyrkans Ungas verksamhet, både på riks-, distrikts- och lokalnivå. Organisationens idé är:

”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro”

För att jobba med, eller vara engagerad i en lokalavdelning så är kunskap om delaktighet, demokrati och styrelsearbete bra att ha. Med jämna mellanrum arrangerar vi några tillfällen för dig som är ung förtroendevald/engagerad, eller anställd i församling.

Dagen innehåller:

  • Grundläggande kunskap och förståelse för hur Svenska Kyrkans Unga fungerar och är uppbyggd
  • Förtroendevaldas roll
  • Grundläggande kunskap kring den demokratiska processen, medlemsmöten, årsmöten, medlemsprapportering, m m.
  • ”Prova på”- styrelsemöte/medlemsmöte/årsmöte utifrån gruppens behov/önskemål
  • Hjälp att lägga upp strategier för det demokratiska arbetet i lokalavdelningen.

För att nå de olika målgrupperna unga och anställda, har vi valt att sätta olika fokus på de olika dagarna: Fokus anställd och fokus förtroendevald.

Just nu är inga datum inplanerade.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.