Gud i lerkyrkan

Gud i lerkyrkanär ett arbetsmaterial framtaget av Maria Carlander, stipendiat i utbytesprogrammet Ung i Världsvida kyrkan, i samverkan med stiftskonsulent Maria Vilander Holmquist och kaplan Bruce Bringerud. Maria tillbringade några månader i Tanzania, och ville när hon kom hem göra något av sina erfarenheter därifrån som andra kunde få del av. Resultatet blev ett arbetsmaterial kring kulturskillnader, konsumtion, kring hur det är att vara kristen i Sverige kontra Afrika, m m. Materialet riktar sig till unga från 12 år och uppåt, som vill lyfta blicken lite, och få inspiration till att vara med och rädda världen litegrann!

Materialet är gratis, och går att beställa genom stiftskansliet, anders.nordlinder@svenskakyrkan.se

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.