Valberedningen

Valberedningen för Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift väljs vid varje distriktsårsmöte och sitter som förtroendevalda i ett år. Deras uppgift är att samla in nomineringar och behandla dem så de kan lägga fram förslag till förtroendeuppdrag. Det vill säga: valberedningen lägger fram ett förslag till distriktsårsmötet för en ny styrelse för kommande mandatperiod.

De åker runt på olika arrangemang för att svara på frågor angående vad förtroendeuppdragen skulle innebära och samla in nomineringar.

Så om du har någon du tycker skulle passa som förtroendevald i Svenska Kyrkans Unga, sök upp dem när de är ute på arrangemang eller skicka gärna ett mail med en nominering till valberedningens sammankallande (märk mailet med ”Nominering Valberedning”).

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.