Riksårsmötet (RÅM)

Vid Stora Årsmötet i Borås 2015 beslutades att Svenska Kyrkans ungas riksorganisations högsta beslutande organ ska vara Riksårsmötet – ett fullt beslutande årsmöte som hålls varje år.

Det beslutades också att det ska vara distriktsrepresentation på detta Riksårsmöte, och att distrikten utser och sänder ombud utifrån hur många medlemmar distriktet har i organisationen.

Härnösands distriktsrepresentanter väljs på distriktsårsmötet.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.