Medlemsrapportering

VARFÖR MEDLEMSRAPPORTERING?

Nu är det dags att summera vad som har hänt i lokalavdelningen under året. Uppgifterna i medlemsrapporten ligger till grund för det bidrag som Svenska Kyrkans Unga får. Det är pengar som gör det möjligt att anordna riksarrangemang, skapa utbildningar samt vara en röst för unga i Svenska kyrkan.

FLER MEDLEMMAR – STÖRRE INFLYTANDE

Medlemsantalet ligger också till grund för hur många ombud lokalavdelningen får skicka till Riksårsmötet.

REGISTERANSVARIG

Saknar din lokalavdelning någon som är registeransvarig? Utse en person och fyll i registeransvarigblanketten som finns på hemsidan. Klicka på ”Sök” längst upp till höger och skriv ”Registeransvarig”. Då får du upp en lista där du hittar blanketten. Skicka, mejla eller faxa den sedan till förbundskansliet.

MER INFORMATION

Har du frågor angående medlemsrapporten? Ring Svenska Kyrkans Unga i ditt distrikt eller förbundskansliet.

HÄRNÖSAND, 0611-254 61

 

FÖRBUNDSKANSLIET

Medlemsadministratör Maria Ekstedt

Tel: 018-640 642
Fax: 018-640 655
E-post: maria.ekstedt@svenskakyrkan.se

 

CHECKLISTA

  • Finns registeransvarig?
  • Kolla in medlemslistan – är alla med?
  • Koppla funktioner, minst två kontaktpersoner, styrelseposter mm.
  • Finns aktiviteter/verksamhetsberättelse?
  • Är rätt giro angivet?

HUR GÅR DET TILL?

Det som ligger till grund för medlemsrapporteringen finns förhoppningsvis redan på Medlemssidorna, men det kan vara bra att kolla av den här checklistan så att ni inte missar något. Det är den registeransvarige i lokalavdelningen som är ansvarig för att medlemsrapporteringen görs och är korrekt. Uppgifterna på Medlemssidorna genererar en medlemsrapport som du hittar på lokalavdelningens sida, under Medlemsrapport, aktuellt år.

Kan du logga in som administratör? Om din behörighet har löpt ut, tar du kontakt med ditt distrikt så får du hjälp.

Börja med att kolla medlemslistan. Stämmer den? Finns det några i din lokalavdelning som du tror borde vara registrerade som medlemmar, men som inte är det? Kolla upp om de vill vara medlemmar.

Kontrollera att din lokalavdelning har två kontaktpersoner kopplade. Minst en av kontaktpersonerna ska vara 0-30 år.

Om din lokalavdelning har antagit stadgar där tillägg gjorts under §3 i meningen ”Endast medlem kan väljas till

förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna”, tillkommer två uppgifter.

– Lägg upp lokalavdelningens stadgar på Medlemssidorna, under fliken ”Organisationsfil”.

– Skicka ett meddelande till maria.ekstedt@svenskakyrkan.se och berätta att lokalavdelningen har gjort ett tillägg.

Detta ska göras senast den 31 december 2019.

 

Finns det aktiviteter på lokalavdelningens sida behöver du inte skriva någon verksamhetsberättelse, men det är roligt om du gör det. Finns det däremot inte aktiviteter måste du skriva en verksamhetsberättelse. Beskriv kort vad som har hänt i lokalavdelningen under året.

Kontrollera att det finns ett giro angivet på Medlemssidorna så att ni kan ta emot bidrag från Svenska Kyrkans Unga.

*Samtliga medlemmar, kopplingar och aktiviteter ska registreras på Medlemssidorna senast den 31 december 2019. Verksamhetsberättelsen för 2018 kan läggas in tom 15 mars 2019.

Till din hjälp finns en lathund och en manual för Medlemssidorna. Du hittar dem på hemsidan.

VÄGEN TILL BIDRAG

Varje verksam lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga får bidrag som förbundet fördelar. Grundbidraget är 1200 kr. Dessutom utbetalas 10 kr för varje medlem. För att få bidraget ska lokalavdelningen uppfylla följande kriterier:

  • Minst fem medlemmar (0-30 år)
  • En registeransvarig
  • Två kontaktpersoner
  • Verksamhet

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.