Medlemsförsäkring

Om olyckan är framme

Som medlem i Svenska Kyrkans Unga är du försäkrad genom vår kollektiva olycksfallsförsäkring.

Allmänt

Det betyder kort att försäkringen kan gå in och ersätta för kostnader som uppkommer i samband med olycksfall, såsom läkarvård, resor i samband med vård och saker som gått sönder i samband med olyckan. Den gäller för alla som är bosatta och skrivna i Sverige och som deltar vid arrangemang anordnade av Svenska Kyrkans Unga, såväl i lokalavdelningen som distriktet och förbundet, men också vid resor till och från arrangemang.
Observera att försäkringen inte gäller vid stöld eller för borttappade saker. Om detta händer – kolla upp din hemförsäkring istället.

Skadeanmälan

  • Anmäl skada online på hemsidan www.erv.se. Skadehändelsen ska anmälas så snart som möjligt, helst inom 6 månader.
  • Spara alla läkar-, polis- eller övriga intyg samt kvitton på utlägg.
  • Ange att du är försäkrad genom Svenska Kyrkans Unga i Kyrkans försäkring och att kundnumret är 50025663.

Här hittar du vår folder med försäkringsvillkor

För att få blanketter kontaktar du vår medlemshandläggare. När anmälan görs ska du bifoga kopior på kvitton av utlägg och se till att en ledare intygar att olyckan skett under aktiviteter anordnade av Svenska Kyrkans Unga.

 

Skicka skadeanmälan till: 

Svenska Kyrkans Unga

751 70 Uppsala

 

Frågor? Kontakta någon på förbundskansliet, tel 018-640 640, e-post: unga@svenskakyrkansunga.se

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.