Att skriva en motion

demo_08 - kopia

Det som är så grymt med demokrati är att alla som är medlemmar har möjlighet att vara med och påverka. Ett sätt att göra det är att skriva en motion. Det kan du göra till din lokalavdelnings årsmöte, till distriktsårsmötet och till riksårsmötet.

En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar eller lokalavdelning och skickas till det årsmöte där en vill att det ska tas upp.

På årsmötets kallelse ska det framgå vart en motion ska skickas och senast vilket datum motionen ska vara framme.

 

Så här skriver du en motion: Det kan vara bra att skriva en rubrik överst, rubriken ska sammanfatta vad motionen handlar om så att det alltid är lätt att veta vilket förslag som diskuteras.

Sedan skriver du brödtexten, där du kan förklara varför du motionerar, vad ditt förslag är och varför du tycker att det är viktigt.

Under brödtexten ska du skriva en att-sats. Det heter att-sats för att du föreslår mötet att besluta att något ska göras. Meningen ska därför alltid börja med ordet ”att”. Det är denna som årsmötet faktiskt beslutar om och därför är det viktigt att det står precis det du vill ska genomföras.

Längst ner skriver du under motionen med ditt/era namn

 

Motionen kan handla om alltifrån en verksamhet/läger du tycker ska genomföras till att vi borde ha en policy i en viss fråga eller att styrelsen ska driva en viss fråga.

Har du frågor om hur en skriver en bra att-sats i din motion eller vill få lite bakgrundsinfo om något du har en idé kring så kan du maila ds@skuskarastift.se som kan bolla formuleringar och idéer med dig.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.