Demokratisatsning

DEMOKRATIDAG

Under 2024 vill distriktsstyrelsen göra en demokratisatsning där vi kommer ut till er i lokalavdelningarna och pratar demokrati. Vi har tagit fram flera roliga övningar som vi vill jobba med tillsammans med er för att inspirera till engagemang för demokrati i lokalavdelningen men också till att som kristna i demokratisk anda göra sin röst hörd i samhället.

Ni som är kontaktpersoner respektive ordförande i lokalavdelningarna ska i januari ha fått ett mail av oss för att hitta ett datum för detta. Vi tänker oss att vi besöker er kontraktsvis så vi försöker hitta ett gemensamt datum för lokalavdelningarna som är i samma kontrakt. Ni har också möjlighet att påverka innehållet genom att berätta för oss vad ni själva vill lära er mer om.

Ansvarig för respektive träff är den ledamot i distriktsstyrelsen som är ansvarig för ert kontrakt. I vissa fall kommer den personen att bytas ut i samband med distriktsårsmötet. Vi kommer dock alltid vara minst två personer vid varje tillfälle.

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.