Tyck till om skogsutredningen

Tyck till om skogsutredningen

Skogsutredningen vill ha synpunkter om kyrkans skogsförvaltning – särskilt från barn och unga
Våren 2023 påbörjade Utredningen om hållbarhet i Svenska kyrkans skogsbruk sitt arbete. I uppdraget, som initierats av kyrkomötet, ingår att göra en översyn av bestämmelserna i 46 kap. kyrkoordningen som rör förvaltningen av så kallade prästlönetillgångar. Syftet är att stärka kyrkoordningens skrivningar om hållbarhet. Uppdraget omfattar samtliga tillgångar inom prästlönetillgångarna – jord, skog och fond. Mot bakgrund av kyrkomötets beslut ligger dock utredningens huvudfokus på Svenska kyrkans sätt att förvalta och bruka skogar.

Nu vill utredarna veta från bl.a från oss i Svenska Kyrkans Unga vad vi tycker om dessa frågor.  Vad är viktigt för ekonomisk, ekologisk, social, andlig och existentiell hållbarhet?

Om ni vill bidra med tankar till utredningen behöver ni skickat in era bidrag senast den 15 maj 2024. Hur en skickar in svaren framgår av materialet nedan.

Där finns också ett brev från utredaren Göran Enander och samtalsfrågor att utgå ifrån.

Ladda ner instruktioner om hur ni delar med er av era tankar och samtalsfrågor som är till er hjälp

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.