Att vara en lokalavdelning

Lokalavdelning

Att vara en lokalavdelning

En lokalavdelning kan se väldigt olika ut och göra olika saker. Några saker är dock gemensamma för alla.

Svenska Kyrkans Unga vilar på en demokratisk grund, dvs att alla medlemmar har möjlighet att påverka organisationen och dess verksamhet.

Här nedan berättar vi om de ramar som förbundet och olika myndigheter ställt upp och och som vi måste verka inom för att räknas som demokratiska och därmed en aktiv lokalalvdelning.

Vilken verksamhet och riktning er lokalavdelning sedan fyller dessa ramar med är upp till er medlemmar!

 

Årsmöte

En aktiv lokalavdelning har årsmöte en gång om året. Där har alla medlemmar möjlighet att påverka verksamheten och vilka som ska vara lokalavdelningens förtroendevalda. HÄR kan ni läsa mer om årsmötet

Förtroendevalda

Lokalavdelningen måste välja två kontaktpersoner, en av dem kan vara över 30 år.

En måste också ha en registeransvarig som ansvarar för medlemsregistret och medlemsrapporteringen.

Lokalavdelningen måste också välja en revisor, har en ingen egen ekonomi är det verksamheten som revisorn granskar. Det kan t.ex vara en vuxen i församlingen. Hittar ni ingen lämplig person kan ni kontakta distriktet så hjälper vi er.

Styrelse eller medlemsmöten

Antingen väljer er lokalavdelning att ha en styrelse eller så väljer en att ha medlemsmöten. Läs mer om det HÄR.

Verksamhet

En lokalavdelning måste ha verksamhet, det kan ibland vara samma som församlingens verksamhet men medlemmarna måste i så fall ha möjlighet att påverka verksamheten. I en verksamhetsberättelse behöver det framgå att det är lokalavdelningens verksamhet, en kan inte bara kopiera församlingens rakt av. En kan t.ex skriva om antal medlemmar, vilka som varit förtroendevalda, när en hade årsmöte osv för att på det sättet förtydliga att det handlar om lokalavdelningen.

Ett sätt att tänka kring verksamhet är att lokalavdelningen och församlingen har verksamheten ihop. Ledarna ansvarar för det mesta och barn och unga är delaktiga efter sin förmåga, men sen finns det några saker varje år som SKU har mer direkt ansvar för (med stöd av ledare eller själva). Det kan t.ex vara en gudstjänst, en utflykt för yngre barn och ett läger för tonåringar. Det viktiga är att barn och unga har möjlighet att själva påverka sin kyrka och sin verksamhet.

Medlemmar

För att räknas som en aktiv lokalavdelning måste en ha minst 5 medlemmar mellan 0-30 år. Medlemmarna måste förnya sitt medlemskap varje år.

Stadgar

De tre första paragraferna i Svenska Kyrkans Unga är gemensamma för alla i hela organisationen. Övriga stadgar kan varje lokalavdelning välja själva men det finns ett förslag att utgå ifrån. HÄR kan ni läsa mer om stadgar

Medlemsrapportering

För att förbundet ska veta att ni uppfyllt dessa saker måste varje lokalavdelning medlemsrapportera. Det betyder att den som är registeransvarig kopplar vilka som haft olika förtroendeuppdrag under året, laddar upp verksamhetsberättelsen osv. Läs mer om det HÄR

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.