Efter årsmötet

demo_03 - kopia

Efter årsmötet

Efter årsmötet är det ett par saker ni behöver göra. Det är den som lokalavdelningen valt som registeransvarig eller den som har behörighet som administratör som kan göra dessa ändringar.

 

  • Koppla den som har till uppgift att vara registeransvarig under fliken Medlemsfunktion. Ange slutdatum den 31 mars nästkommande år så att kopplingen gäller längre än till nästa årsmöte, som enligt normalstadgarna ska hållas innan februari månads utgång.
  • Koppla de två som är valda till kontaktpersoner under fliken Medlemsfunktion. Ange slutdatum den 31 mars nästkommande år så att kopplingen gäller längre än till nästa årsmöte, som enligt normalstadgarna ska hållas innan februari månads utgång. (En av kontaktpersonerna kan enligt normalstadgarna vara stödmedlem).
  • Lägg in det justerade protokollet under fliken Organisationsfil. Skriv ”Årsmöte årtal” i kommentarsfältet.
  • Se till att din lokalavdelnings senaste stadgar finns under fliken Organisationsfil. Skriv ”Stadgar_xxxxxx” (xxxxxx = datum då stadgarna antogs) i kommentarsfältet.
  • Koppla de som är valda till olika uppdrag i styrelsen (ordförande, sekreterare osv) under fliken Medlemsfunktion. Ange slutdatum 31 mars så att kopplingarna gäller längre än till nästa årsmöte, som enligt normalstadgarna ska hållas innan februari månads utgång.
  • Kopiera in verksamhetsberättelsen under fliken Verksamhetsberättelse högst upp under lokalavdelningens namn. Detta måste göras senast 15 mars 

Får du felmeddelande om att det är för många kontaktpersoner t.ex? kolla vilket datum du anger för de nya kontaktpersonerna och vilket datum de gamla kontaktpersonernas koppling gäller till, dessa får inte överlappas.

HUR GÖR JAG? ladda ner manualen till medlemssidorna här

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.