Att starta lokalavdelning

demo_10 - kopia

Att fler ska upptäcka Svenska Kyrkans Unga är något vi tycker är viktigt! Distriktsstyrelsen kommer gärna ut till Er för att hjälpa till att starta upp en lokalavdelning och om du som personal vill ha någon att bolla med kan du kontakta stiftets personal för information och stöttning.
Mer information om hur ni går till väga finns på länken nedan. Lycka till!

Lisa Gerenmark, stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga
0511-26215
lisa.gerenmark@svenskakyrkan.se

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.