Engagemang

Vill du engagera dig mer i rättvisefrågor och hur vi kan påverka vår omvärld till det bättre? Bli ageravolontär!

Vad får vuxnas beslut för konsekvenser för barn och unga? Lär dig mer om barnkonsekvensanalys.

Läs mer om biskopens ungdomsrådgivare och vad de gör

Läs mer om hur ni kan vara med och påverka valet av ny biskop i Skara stift. Vilken sorts biskop vill vi unga ha?

Läs klimatbrevet som vi skickat till alla biskopar i Svenska kyrkan samt alla stiftsdirektorer inför beslut om färdplan för klimatet.

Var med och bidra till klimatfestivalen!

Trygga möten är en webutbildning för dig som är ledare för barn och unga.

Sök till ung i den världsvida kyrkan, denna gång i kort version med utbyte med Lutherska kyrkan i det heliga landet och Jordanien.

Läs mer om vad det innebär att vara ung resurs i en församling

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.