Barnkonsekvensanalys

bka_logga_webb

Barnkonsekvensanalys

Vad är skillnaden mellan att vara få vara med och att vara delaktig?

Barnkonsekvensanalys innebär att innan ett beslut ska fattas måste en fundera över vad det eventuella beslutets konsekvenser blir för barn och unga. Detta är obligatoriskt att göra i Svenska kyrkan sedan 10 år tillbaka.

Vi förespråkar att när detta görs så ska också barn tillfrågas om vad de tänker om beslutet.

Som hjälp till detta har Svenska Kyrkans Unga tagit fram barnets väska.

Barnets väska

Svenska Kyrkans Unga har tagit fram utbildningen med barnens väska för att barn och unga ska få ta plats och bestämma i frågor som rör dem, i sin församling.

Vi erbjuder nu en utbildning i barnens väska för dig som är mellan 5-18år.

Vi vill gärna att en förtroendevald och en vuxen ledare är med på utbildningen för att få kunskap i hur ni kan jobba tillsammans!

 

Hör av er till oss om ni är intresserade av utbildningen!

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.