Varför lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga?

Lokalavdelning

Varför lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga?

Anledningarna till att ha en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga är många, nedan listar vi några av dem!

Genom er lokalavdelning kan ni både göra detta själva, dvs skapa plats för gemenskap, ansvarstagande, demokratisk fostran osv men också stötta det arbete som bedrivs inom Svenska Kyrkans Unga på stifts och nationell nivå.

Gemenskap

Genom Svenska Kyrkans Unga erbjuds unga en kristen gemenskap större än den egna församlingen. Medlemskapet ger läger- och gudstjänstupplevelser men också vänskap och kontakter för livet.

Demokrati

Svenska Kyrkans Unga ger demokratisk fostran som kommer både kyrka och samhälle till gagn i en tid då demokrati inte längre är något vi kan ta för givet.

Ungas röst i kyrka och samhälle

Svenska Kyrkans Unga är en medlemsorganisation där företrädarna som medlemmarna valt driver frågor gentemot kyrka och samhälle som är viktiga för unga kristna idag.

Växa i tro och ansvar

I Svenska Kyrkans Unga är delaktighet och ansvarstagande viktigt redan i tidig ålder och blir därmed en plats att växa och utvecklas. Här finns vår kyrkas framtida ideella medarbetare liksom anställda och förtroendevalda.

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.