Biskopens ungdomsrådgivare

20230525_172810591_iOS

Biskopens ungdomsrådgivare

Biskopens ungdomsrådgivare är ungdomar och unga vuxna utsedda av biskopen tillsammans med stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga och stiftsadjunkt för barn, unga och konfirmand. Rådgivarna ska vara mellan 15-25 år och av minst två olika kön samt komma från olika delar av stiftet.

En plats går till en representant för Svenska Kyrkans Ungas distriktsstyrelse. Samtliga ska vara unga människor som är aktiva i sin församling och/eller Svenska Kyrkans Unga och som vill fördjupa sin relation med kyrkan. Uppdraget är på 1 år med det är sedan möjligt att söka om 1 års förlängning.
I uppdraget ingår att delta i en lära-känna dag i biskopsgården med alla ungdomsrådgivarna, delta i sändningen i domkyrkan samt på 2 valfria tillfällen på ett år.
Uppdragen som väljs ut är tillfällen när +Åke på olika sätt är i behov av en ung persons åsikter och input. Det kan handla t.ex handla om att delta på kyrkomötet i uppsala, på möte med interreligiösa företrädare, när det kommer besök från våra vänstift, på visitation i någon av stiftets församlingar eller på möten om klimat eller hbtq+ till exempel. Uppdragen skiljer sig från år till år beroende på vad som passar är aktuellt just då.
Uppdraget går ut på att följa med biskopen, lyssna, delta och när biskopen ber om det komma med input utifrån din unika position.

Vill du bli ungdomsrådgivare?

Nästa år ska detta pilot-år utvärderas och vår förhoppning är att vi efter det ska utse nya ungdomsrådgivare.

Information om hur du söker kommer då finnas här och på stiftet hemsida.

20230525_171838145_iOS

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.