distriktsstyrelsen

ds

Distriktsstyrelsen utses varje år på distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande organ som består av ordförande, vice ordförande och sju ledamöter. Distriktsstyrelsen ansvarar för distriktets verksamhet mellan årsmötena. Den som är medlem inom Svenska Kyrkans Unga i Skara stift är valbar till styrelsen.

Distriktsstyrelsen

Ordförande
Thea Westermark, Floby

Vice ordförande
Alma Wallin Bustad, Skövde

Ledamöter
Ailin Skog, Stift på vift
Filip Kjellberg, Tibro-Ransberg
Leo Olsson, Habo
Marcus Kjellberg, Tibro-Ransberg
My Brunstedt, Skövde
Stina Fransson, Norra Billing
Anna Larsson, Falköping

Du når styrelsen på förnamn@skuskarastift.se

Distriktsstyrelsen har möten 9 gånger per år, en del möten är digitala och pågår några timmar medans andra sker fysiskt över en hel helg.
Styrelsen är representerade i distriktets olika arbetsgrupper som i sin tur är de som ansvarar för planering av läger och andra mötesplatser. Läs mer om arbetsgrupperna HÄR

Styrelsen har också ansvar för kontakt med lokalavdelningarna i var sitt kontrakt.

Representation
i flera av stiftets styrelser finns representanter från SKU Skara stift
Kyrkosångsförbundet: Anna Larsson
SKUT-rådet: Alma Wallin Bustad
Internationella rådet: My Brunstedt
Stiftelsen Flämslätt: Samuel Kjellqvist och Anna Andersson Ersättare: Anton Bäck och Sara Strömberg

SKU Skara stift har tillsammans med stiftsorganisationen ett samarbetsråd som möts en gång i kvartalet och samtalar om aktuella frågor.
Ledamöter från distriktsstyrelsen: Thea Westermark och Alma Wallin Bustad
Ersättare från distriktsstyrelsen: Ailin Skog
Ledamöter från stiftsstyrelsen: Laila Skantz och Johannes Ekström
Ersättare från stiftsstyrelsen: Lisa Wallenstein och Johanna Ekedahl

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.