Ageravolontär

Ung i den varldsvida 2

Välkommen att söka till Ung i den världsvida kyrkan, Act Svenska kyrkans utbytesprogram för unga vuxna mellan 18–30 år. Utbytesprogrammet är ett samarbete mellan Act Svenska kyrkan och Svenska kyrkans stift och församlingar runt om i Sverige.

I december 2023 kommer utbytesprogrammet att ske i ett mindre format. En grupp bestående av 14 unga från Svenska kyrkan får möta en grupp unga från den Lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet – The Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land (ELCJHL).

Den första delen av utbytet kommer att ske genom en resa till Jordanien, Israel och Palestina den 1–11 december 2023. Under den andra delen av utbytet kommer utbytesdeltagarna från ELCJHL på besök till Sverige den 3–11 januari 2024.

Som utbytesdeltagare får du ta del av kyrkans verksamhet på plats, träffa andra unga vuxna och tillsammans reflektera över vad det kan innebära att vara en del av en världsvid kyrka och vad vi kan lära av varandra. Du kommer också få möjlighet att lära dig mer om internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning kring globala rättvisefrågor samt enskilda biståndsprojekt som stöds av Act Svenska kyrkan.

Du som söker till utbytet ska…
• vara mellan 18 och 30 år
• behärska engelska
• vara eller ha varit aktiv i Svenska kyrkan
• vara ansvarstagande, aktiv och självständig
• ha förmåga att skapa goda relationer med andra
• vara öppen inför andra kulturer
• ha ett intresse för internationella frågor

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.