Skara distrikt

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som genomsyrar hela vår verksamhet.

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift har drygt 1400 medlemmar i 36 lokalavdelningar.

Distriktet har som uppgift att vara den samlande punkten för alla lokalavdelningar och dess medlemmar inom Skara stift. Vi är inte till för att styra arbetet lokalt utan vi finns till som stöd för lokalavdelningens arbete. Detta gör vi i huvudsak genom att skapa mötesplatser med inspiration, lek och utbildning för alla medlemmar i Svenska Kyrkans Unga i Skara distrikt. Vår verksamhet innefattar allt från styrelseutbildningar, musikläger, friluftsarrangemang till fördjupningsläger. Vi riktar oss till medlemmar i alla åldrar, men vår huvudsakliga målgrupp är barn och unga mellan 0 – 30 år.

Verksamheten leds av en distriktsstyrelse som väljs av lokalavdelningarnas ombud på årsmötet (DÅM). Distriktet har också några arbetsgrupper som på distriktsstyrelsens uppdrag ansvarar för olika delar av verksamheten.

Vill du veta mer om oss så hittar du i menyn information om distriktet, distriktsstyrelsen, de olika arbetsgrupperna, våra stadgar, policys och andra viktiga dokument.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.