Årsmöte i lokalavdelningen

demo_08 - kopia

Årsmöte i lokalavdelningen

Nytt år innebär att det är dags för årsmöten, när ni ska ha årsmöte står i era stadgar, för de allra flesta innebär det innan februari månads slut. I stadgarna står det också hur långt innan alla medlemmar ska få en kallelse till årsmötet, ofta en månad innan.

Här kommer en checklista med tips inför årsmötet och lite länkar med mer bra info

 • Kolla era stadgar! Där står det när ni ska ha årsmöte och vilka punkter som ska tas upp!
  Förslag på dagordning och mall till protokoll finns HÄR
 • Glöm inte att välja ombud till DÅM
  Hur många ombud ni får skicka anges av stadgarna och antalet medlemmar, kolla in ombudslistan på DÅMs sida
 • Nominera gärna någon från er lokalavdelning till ledamot i distriktsstyrelsen maila era nomineringar till valberedning@skuskarastift.se
 • Om ni väljer att inte ha en styrelse så är det bra att istället besluta hur många medlemsmöten ni ska ha under året och vem som ska kalla till dem.
 • Skicka gärna kallelsen till alla som var medlemmar året innan men tänk på att de som är med och röstar måste ha uppdaterat sitt medlemskap för detta året.
 • Glöm inte att ni måste fatta beslut om ansvarsfrihet även om ni inte har en styrelse eller egen ekonomi, formellt är det kontaktpersonerna som får ansvarsfrihet om ni inte har en styrelse.
 • Ni måste också välja en revisor, även om ni inte har egen ekonomi så behöver någon, som inte sitter i styrelsen eller är anställd och jobbar med SKU, kolla över lokalavdelningens verksamhet. Tänk på att personen ni väljer inte heller får vara släkt med någon i styrelsen eller suttit i styrelsen senaste året. Hör av er till stiftskonsulent Lisa om ni har frågor.
 • När ni skriver verksamhetsberättelse är det viktigt att det framgår att det är lokalavdelningens verksamhetsberättelse, inte kopiera församlingens rakt av. HÄR finns tips på hur en kan skriva.
 • Vill ni ha tips på en kan göra årsmötet roligare och mer inkluderande för barn? Läs mer HÄR
demo_01

Ansvarsfrihet och revisor är sådant som MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) kräver för att en förening ska anses vara demokratisk. Om SKU skulle bli granskade och det visar sig att flera lokalavdelningar inte gjort allt som de ska göra på sina årsmöten så kan förbundet bli av med mycket pengar i verksamhetsstöd, pengar som används för att driva barn och ungas frågor i relation till Svenska kyrkan och till att stötta lokalavdelningarna och stiften.

En revisor behöver inte ha någon särskild utbildning och om lokalavdelningen inte har egen ekonomi är det bara verksamheten som den ska kolla.
Vi på distriktet hjälper gärna om det är svårt att hitta en revisor eller om något annat är svårt att få ihop.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.