Beslut på DÅM

Beslut på DÅM

Under distriktsårsmötet 2023 15-16 april fattades flera beslut.

 

 

 • Prop 2023:1 Budget- och verksamhetsmål gick igenom med ett litet tillägg
 • Prop 2023:2 Taizéresa gick igenom och styrelsen ska alltså undersöka möjligheten att genomföra en Taizéresa 2024
 • Prop 2023:3 Trygga Möten gick igenom med två tillägg där ombuden kom med förslag på fler sätt att göra våra arrangemang tryggare. Det som beslutades var att samtliga medlemmar i planeringsgrupper för våra arrangemang ska ha gått ”Trygga möten”,
  att erbjuda alla ideella ledare och funktionärer på våra arrangemang ”Trygga möten”,
  att ha gratis mensskydd tillgängliga på alla våra arrangemang. Dessa beslutades det att vid längre raster eller pauser under arrangemang så ska planeringsgruppen se om det finns behov av en ledarbemannad aktivitet och att distriktsstyrelsen ska fundera om trygghetsvärdar som är öppna för att prata och lyssna.
 • Prop 2023:4 Motion till RÅM så gick den igenom med några tillägg. Ombuden ville förtydliga vad motionen ska handla om och dessa tillägg är att ändra åldersspannet på veckans bön och delande, att försöka få fler unga att vara delaktiga och att de digitala forumen kommer till olika stift för att få en bredare publik och delaktighet. Original att-satsen som också gick igenom var att uppdra åt distriktsstyrelsen att skriva en motion till RÅM 2023 om att utveckla det digitala och teologiska innehållet på nationell nivå.

 

 • Motion 2023:1 Vara stöd till medlemmar i lokalavdelningar avslogs i sin helhet
 • Motion 2023:2 Tystnadsläger gick igenom och distriktsstyrelsen ska alltså se över möjligheten att genomföra ett tystnadsläger och undersöka intresset av ett sådant läger.
 • Motion 2023:3 Utgiftspolicy avslogs i sin helhet. Dock har distriktsstyrelsen framfört att detta är ett arbete som ändå är på gång att genomföras.
 • Motion 2023:4 Ett årsmöte som byter plats avslogs också i sin helhet efter lång debatt och röstsiffrorna 16-15. Däremot så röstade ombuden igenom ett annat förslag nämligen möjliggöra att man ska kunna observera mötet på sociala medier.

Utöver detta så fick styrelsen ansvarsfrihet och revisioner, verksamhetsberättelse mm lades till handlingarna.

En ny styrelse valdes också och vilka de är kan du läsa under rubriken Distriktsstyrelsen i menyn.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.