Beslut på DÅM

Beslut på DÅM

Under distriktsårsmötet 2024 13-14 april fattades flera beslut.

 

 

  • Prop 2024:1 Budget- och verksamhetsmål gick igenom.
  • Prop 2024:2 Påverkansdokument gick igenom.
  • Prop 2024:3 Kyrkovalet gick första att-satsen om att genomföra en kyrkovalskampanj för att öka medvetandet om Kyrkovalet bland unga igenom. Eftersom att distriktsstyrelsen själva yrkat på avslag på andra att-satsen om att skicka en moton till RÅM så röstade ombuden för att avslå den.
  • Motion 2024:1 Skidläger röstade ombuden för att avslå första att-satsen men biföll andra att-satsen som löd ”att distriktsstyrelsne ska kolla över möjligheterna för ett skidläger”
  • Motion 2024:2 Kanotledarutbildning röstade ombuden för att avslå första att-satsen men biföll andra att-satsen som löd ”kolla över möjligheten att anordna kanotledarutbildning”

Utöver detta så fick styrelsen ansvarsfrihet och revisioner, verksamhetsberättelse mm lades till handlingarna.

En ny styrelse valdes också och vilka de är kan du läsa under rubriken Distriktsstyrelsen i menyn.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.