Arbetsgrupperna

Distriktsstyrelsen har utsett ett antal fasta arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av distriktets verksamhet. Arbetsgrupperna tillsätter i sin tur planeringsgrupper som planerar och genomför respektive läger.
Varje arbetsgrupp har en representant från Distriktsstyrelsen och en anställd kopplad till dem.

sku_11

Tro & Liv

Arbetsgruppen för tro & liv jobbar med fördjupning på olika sätt. Bland annat fördjupningslägret GNISTAN men också med att ta fram metoder för fördjupning att använda på många olika arrangemang. De ansvarar också för gudstjänst- och andaktslivet på DÅM

DS: Ailin Skog
Anställd: Lise Sögaard, stiftsadjunkt för barn, unga och konfirmand

Lagereld Farg

Friluftsliv

Arbetsgruppen för friluftsliv är ansvarig för våra små och stora friluftsläger och utbildningar som rör friluftsliv.

DS: Filip Kjellberg
Anställd: Anders Blom, stiftspedagog

la_08

Musik

Musikarbetsgruppen jobbar med att utveckla kör- och musikverksamheten i vår organisation och ansvarar för våra musikläger och kördagar.

DS: Leo Olsson
Anställd: Reibjörn Neander, musikkonsulent

glob_12 - kopia

Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen är den som sköter om vår lägerplats Flarken och även vårt lägerförråd. De finns också ofta med som ”servicegrupp” på stiftets stora arrangemang t.ex Nattkampen. Men deras största uppgift är dock att se till att Flarken är den bästa lägergård som finns.

Har du tips på vad som behöver ändras på Flarken så hör gärna av dig.

DS: Marcus Kjellberg
Anställd: Lisa Gerenmark, stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga

glob_10 - kopia

Kommunikation

Arbetsgruppen för kommunikation arbetar med vår hemsida och våra sociala medier. Vi gör också kollektaffischer och tar fram loggor.

DS: Stina Fransson
Anställd: Lisa Gerenmark, stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.