Läger och mötesplatser

20230201_093701011_iOS

Varje år arrangerar Svenska Kyrkans Unga i Skara distrikt en mängd olika läger, utbildningar och mötesplatser för barn och unga.

Vilka arrangemang vi gör bestäms av medlemmarna på årsmötet och distriktsstyrelsen har sedan ansvaret att planera och genomföra dessa arrangemang och får hjälp med detta av distriktets arbetsgrupper. Nedan kan du läsa lite om våra olika läger och mötesplatser. För info om aktuella arrangemang, följ länken nedan.

 

Läger och mötesplatser

Barnkördag

Varje år arrangerar Svenska Kyrkans Unga en barnkördag. Ofta ligger den i november och arrangeras i samarbete med en lokalavdelning i stiftet.

Dagen är till för stiftets alla barnkörer och avslutas med en musikgudstjänst.

Demokratidag

Demokratidagen är en utbildnings- och inspirationsdag på temat demokrati.

Dagen vänder sig till engagerade unga och vuxna i lokalavdelningar och i distriktet.

De Ungas Kyrkomöte (DUK)

Varje i år i samband med kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) så samlas unga från hela Sverige för att tycka till om några av de frågor som det kommer beslutas om på kyrkomötet.

De Ungas Kyrkomöte (DUK) är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som de beslutar om när de samlas varje höst i Uppsala. På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare (utsedda av Svenska Kyrkans Ungas distrikt) och diskuterar och skriver motionssvar till motioner som har kommit in till kyrkomötet.

Distriktsårsmötet (DÅM)

Varje år kallar distriktet till distriktsårsmöte. Varje aktiv lokalavdelning har möjlighet att skicka ombud till DÅM, hur många beror på hur många medlemmar en hade föregående år.

På DÅM beslutar ombuden om distriktets verksamhet, budget och vilka som ska väljas till förtroendeuppdrag.

Varje medlem kan skicka motioner till DÅM med förslag.

Flarkenläger

Ojämna år bjuder vi in till stort friluftsläger på vår vackra lägergård Flarken. Lägret är för dem som är juniorer eller äldre och är nästan en vecka långt.

På lägret bor vi i tält eller vindskydd och vi lagar vår mat över öppen eld. På kvällarna firar vi gudstjänst eller har lägerbål och på dagarna är det olika aktiviteter kopplat till årets tema.

Friluftsforum

Friluftsforum är en utbildning i friluftslivets teologi, pedagogik och praktik.

Utbildningen vänder sig till vuxna anställda och ideella som har till uppgift att arbeta med Svenska Kyrkans Unga, konfirmander mm och som vill använda friluftsliv som en metod i det arbetet. Även du som studerar för att i framtiden arbeta med barn och unga i kyrkan är välkommen!

Fördjupningshelg

På hösten varje år bjuder distriktet i samarbete med en lokalavdelning in till fördjupningshelg för dig som går på gymnasiet eller är äldre och vill fördjupa din tro ihop med andra.

Upplägget ser lite olika ut år från år men gemensamt är att det ofta är en ganska liten grupp som träffas och att samtalet om tro utifrån årets tema står i centrum.

Gnistan

I januari varje år bjuder vi in till vårt stora fördjupningsläger Gnistan för dig som är 15+

Lägret är på Flämslätt och innehåller alltifrån spännande workshops, lekar, maskeradmiddag till mysiga andakter och gudstjänster

Höstrusket

Höstrusket är det lilla friluftslägret för dig med lite mer friluftsvana.

Lägret är oftast på Flarken och innehåller kanoting, vandringar, samtal runt lägerelden och mycket mer.

Nattkampen

Nattkampen är ett friluftsarrangemang med en över 50 år lång tradition och är det största återkommande arrangemanget inom Svenska Kyrkans Unga. Arrangemanget är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga i Skara, Linköping, Växjö, Göteborg och Lunds stift. Varje år ansvarar ett av distrikten för att genomföra Nattkampen. Arrangemanget lockar vanligtvis mellan 300-400 personer från hela södra Sverige.

Själva tävlingen består av en bana på ca 1 mil, huvudsakligen på skogsstigar, som deltagarna tar sig an under natten. Man tävlar i lag på 4-7 personer och längs banan finns 8-10 stationer med kluriga uppgifter som deltagarna ska lösa. Hur lagen löser uppgifterna poängsätts på varje station och laget med högst totalpoäng när morgonen gryr har vunnit.

Regnbågslägret

Regnbågslägret är ett läger för dig som är ung och hbtqi+

Under lägret brukar vi leka, pyssla, fira andakt och prata om tro och hbtqi utifrån våra egna erfarenheter. Vi formar lägret tillsammans och i samband med din anmälan kan du ange vad du skulle vilja göra. Vi vill att lägret ska vara ett tryggt sammanhang för unga hbtqi+ personer där en kan få vara den en är i gemenskap med andra.

Riksårsmötet (RÅM)

Riksårsmötet är organisationens högsta beslutande organ.

Varje distrikt får skicka ombud till RÅM, hur många beror på antalet medlemmar föregående år.

Vilka som blir ombud från vårt distrikt beslutas på DÅM.

På RÅM beslutas det om förbundets verksamhet och ekonomi samt om vilka som ska väljas till olika förtroendeuppdrag.

Rustad

Rustad är vår och stiftets utbildning för unga ideella.

Vi vill rusta unga människor i vårt stift till att vara engagerade ideella i hela kyrkans verksamhet. Ungdomar och unga vuxna har något att bidra med i alltifrån barngrupper till diakoni, internationella frågor och gudstjänster.

Varje år erbjuder vi en kurshelg under domsöndagshelgen med massa olika workshops att välja emellan, du bestämmer själv ditt kursinnehåll genom att vraka och välja mellan dessa workshops baserat på dina intressen och dina uppdrag i församlingen.

Skaparglöd

Skaparglöd är juniorlägret som vi arrangerar jämna år på vår stiftsgård Flämslätt.

Lägret som utgår från vårt klassiska musikläger men har breddats för att passa fler unga. Varje år erbjuder vi flera olika kreativa spår varav musik alltid är ett.

Ungdomskörhelg

Ungdomskörhelgen är en härlig körhelg för ungdomar.

Ungdomskörhelgen vänder sig inte bara till befintliga ungdomskörer utan även till dig som gillar att sjunga men inte har någon ungdomskör i din närhet. Du som är körledare är också välkommen att vara med!

Utflyktsdag

Utflyktsdagen är vårt arrangemang för barn och deras familjer. Fokus under dagen är våra yngsta medlemmar 0-6 år men det finns aktiviteter även för äldre syskon.

Volleyboll-SM

StiftsungdomsMässa och Stiftsmästerskap i Volleyboll är ett arrangemang som flyttar runt mellan lokalavdelningarna. Den som vinner turneringen får arrangera nästa år.

Distriktet är inte värdar för arrangemanget men hjälper till att sprida informationen och ofta ställer distriktsstyrelsen upp med ett lag i turneringen.

 

Vårskriket

Vårskriket är ett friluftsläger för dig som går i högstadiet och uppåt

Vi ses på vår vackra lägergård Flarken i mitten av maj för att välkomna våren med ett vårskrik!

Äventyrsdag

Äventyrsdagen är en dag för miniorer och juniorer på vår lägergård Flarken. Där går de en vandring indelade i lag och längs med vandringen får de lösa uppgifter tillsammans.

En härlig dag med gemenskap och Guds vackra skapelse.

Äventyrsdagen arrangeras varje år i oktober månad .

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.