Roliga och inkluderande möten

sku_12 - kopia

Roliga och inkluderande möten

Eftersom att Svenska Kyrkans Ungas medlemmar kan vara alltifrån 0 till 30 år är det viktigt att hitta former där många kan vara med och vara delaktiga.

Här listar vi några tips på hur en kan jobba för att årsmötet ska bli roliga och inkluderande.

Verksamhetsberättelse

Låt barnen vara med och berätta vad ni gjort, kanske kan ni i de olika grupperna ha förberett var sin sak att berätta om på årsmötet. Om det känns nervöst kan en ha spelat in berättelserna i gruppen och visa som en film. En kan också ha handuppräckning ”Vilka var med på xx läger?”

 

Verksamhetsplan

Här är det bra att styrelsen eller motsvarande har ett förslag att utgå ifrån men också viktigt att möjliggöra för nya idéer. T.ex ett stort ark där alla får skriva/måla vad de vill göra. En kan också göra en affisch per grej ni tänkt göra och låta barnen gå runt och sätta hjärtan eller post-its med kommentarer på förslagen.

 

Paus-aktiviteter

För att det inte ska bli för långtråkigt kan en ha paus-aktiviteter med jämna mellanrum. Dessa kan i sin tur bidra in i samtalet. En kan t.ex göra en hetastolen-övning om demokrati och barns rätt eller fyra hörn som ett sätt att ta tempen på vilket läger barnen helst vill åka på. Det kan också vara bra att börja med t.ex en namnlek så alla blir lite bekvämare med varandra innan mötet börjar och lär sig varandras namn. Namnskyltar är också en bra grej! Gärna att en får skriva/rita själva.

Val

För att alla ska veta vilka de väljer till olika roller är det viktigt med hur en nominerar och vad en får veta om de som är föreslagna att väljas til förtroendeuppdrag.

T.ex kan en i början av mötet när en berättar hur allt går till låta medlemmarna föreslå och sedan rösta om olika saker som sedan de nominerade får berätta om sig själva. Det gör presentationen roligare (en kanske har röstat fram att en ska berätta om sin favoritfärg och roligaste ämne i skolan) och blir mer inkluderande.

Ett annat sätt är att en under fika-pausen kan gå runt och ställa frågor till de som nominerats.

Motioner

Ett sätt att behandla motioner är lite som en gör med verksamhetsplanen, det vill säga att en kan gå runt och skriva post-its eller hjärtan på förslagen. Då kan en göra sin röst hörs utan att tala inför hela gruppen om det känns jobbigt. T.ex kan sekreteraren istället läsa upp vad som står på lapparna eller hur många hjärtan olika förslag fått. Man kan också prata om förslagen i små grupper.

När det gäller att skriva motioner kan en ha en sån träff i de olika barngrupperna i lagom tid innan årsmötet. Där kan barnen spåna idéer tillsammans och skriva en motion om de kommer på något bra de vill föreslå årsmötet. Antingen hjälper ledarna till eller så kommer äldre ungdomar på besök.

Budget

Har ni egen ekonomi kan ju alltid budgeten kännas lite svår för de yngsta. Men det finns sätt att göra det lite tydligare på. Ha upptryckta sedlar i samma mängd som ni har inkomst. T.ex om ni äskat 30.000 från församlingen så har ni kanske 60 500-lappar eller liknande. Dessa kan en sätta upp på en tavla under olika rubriker. T.ex juniorläger, familjegudstjänst, boda borg och medlemsmöte. De saker ni tänkt göra för de 30.000 kronorna helt enkelt. Så när ni nu diskuterar verksamhetsplanen och kanske ändrar i den måste också pengarna räcka till allt.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.