Styrelse eller medlemsmöten

demo_10 - kopia

Styrelse eller medlemsmöten

I Svenska Kyrkans Unga tycker vi om demokrati. Alla människor är skapade till Guds avbild och därför är det viktigt att alla medlemmars röster väger lika tungt och att alla har samma möjlighet att påverka. Barn och unga har kompetens att själva eller med stöd av vuxna leda och styra sin egen verksamhet.

Varje medlem mellan 0-30 år har rösträtt på årsmötet som är en gång om året, men sen då?

I SKU kan en välja att antingen ha fler medlemsmöten under året där alla medlemmar har möjlighet att vara med och besluta eller så väljer årsmötet en styrelse som får i uppdrag att fatta beslut åt lokalavdelningen under året fram tills nästa årsmöte.

Vill ni ha en styrelse i er lokalavdelning behöver ni först bestämma hur många som ska sitta i styrelsen. Antingen står det i stadgarna eller så är det upp till årsmötet att besluta det. Minst tre personer är bra. Om en vill kan en adjungera en personal eller annan vuxen i församlingen som stöttar styrelsen i sitt arbete.

Till styrelsens hjälp finns lite olika material och utbildningar från förbundet och distriktet. Det går också alltid bra att höra av sig till stiftskonsulenten Lisa eller till någon i distriktsstyrelsen om ni vill ha hjälp eller inspiration så kommer vi på besök

Om en väljer att ha medlemsmöten istället är det bra om årsmötet beslutar hur många möten en vill ha och vem som ska ansvara för att kalla till dem. Även här brukar en kunna ta hjälp av personalen i församlingen.

Demokratidag

I menyn till höger hittar ni också information om våra utbildningar, bland annat vår demokratidag som är till för engagerade i lokalavdelningar och distrikt.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.