SKU Skara stifts Scoutkår

SKUScouter 2

SKU Skara stifts Scoutkår

Svenska Kyrkans Unga i Skara stift har skrivit ett avtal med Scouterna som möjliggör för lokalavdelningar att bedriva scoutverksamhet.

I april 2024 bildades SKU Skara stifts scoutkår där styrelsen består av engagerade unga och vuxna från Svenska Kyrkans Unga och Scouterna.

 

 

 

Lokalavdelningarna behöver genom detta avtal inte själva ha dubbla styrelser utan scoutkårens styrelse finns på distriktsnivå medans verksamheten bedrivs på lokal nivå i SKU. Medlemskap tecknas i båda organisationerna och medlemskapet i SKU är gratis medans medlemskapet i Scouterna har en kostnad kopplad till sig. Medlemsavgifterna för SKU Skara stifts scoutmedlemmar kommer faktureras Svenska Kyrkans Unga i Skara stift och vi fakturerar i vår tur lokalavdelningen eller församlingen beroende på om lokalavdelningen har egen ekonomi eller inte.

Är ni intresserade av att veta mer om vad det innebär att vara en del av SKU Skara stifts scouter är ni välkomna att höra av er till oss

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.