Utbildningshelgen

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift brukar bjuda in till en del kortare utbildningar vid olika tillfällen under året. Från och med 2022 har distriktsstyrelsen tagit fram ett nytt koncept där vi istället samlar ihop och erbjuder flera olika utbildningar vid samma tillfälle. Utbildningshelgen är den 24-26 mars på Hjälmargården utanför Vingåker.

Läs mer om utbildningshelgen här


Anmälan är öppen

För dig som är medlem anmäler du dig på Medlemssidorna, klicka här att komma dit.

Är du inte medlem? Fyll i denna blankett

Under årets utbildningshelg  kommer följande utbildningar att erbjudas

Barnskonsekvensanalysutbildning
Svenska kyrkans beslutande organ behöver göra barnkonsekvensanalyser kring beslut som rör barn. Under utbildningen får du kunskap om barnkonventionen, tänka kring församlingens verksamhet och beslut som fattas. Du får också ta del av konkreta metoder på hur barn och unga kan vara en aktiv part och själva kunna påverka församlingens/pastoratets arbete med barnkonsekvensanalys.

Spåret leds av Iris Borg Rundqvist, kursledning, Joel Daniels kursledning samt Johanna Knutsson, kursledning och det vänder sig till barn och unga som tillsammans med församlingsanställda och förtroendevalda i församlingen genomför utbildningen.

Läs mer om Svenska Kyrkans Ungas arbete med barnkonsekvensanalys

Gudstjänstsverkstad
Du få ny inspiration till hur det går att fira gudstjänst och tips på hur du kan bidra till din församlings gudstjänstutveckling. Under det här spåret erbjuds du både teori och praktik eftersom du som deltar ansvarar för att planera den gudstjänst som vi firar tillsammans på söndagen.

Spåret leds av Anders Hedman, stiftsadjunkt för gudstjänstsutveckling och vänder sig till dig som är medlem i Svenska Kyrkans Unga och vill jobba med gudstjänst.

Lekmetodik
Du får ny inspiration till hur det går att planera ett lekpass. Under det här spåret erbjuds du både teori och praktik eftersom vi också kommer att leka tillsammans.

Spåret leds av Johannes Markström, lärare vid Sigtuna folkhögskola och vänder sig till dig som är medlem i Svenska Kyrkans Unga och vill lära dig mer och lekar.

pilgrimsBarn
pilgrimsBarn vänder sig till barn i 6–12 års åldern. Det centrala i konceptet är att pilgrimsvandra, både fysiskt och andligt. Det går att göra väldigt mycket utifrån det, det finns texter att ta inspiration ifrån. Det har tagits fram produkter som lite ytterligare hjälp på traven, bland annat vattenflaskor och tygpåsar.

Under helgen har vi två spår som leds av Nina Carlsson Garlöv
pilgrimsBarnskonceptet, som vänder sig till dig som är anställd och vill veta mera om konceptet och hur ni kan arbeta med det i er lokalavdelning/församling.

pilgrimsBarnsledarutbildning, som vänder sig till dig som har varit pilgrimsBarn ett tag och nu vill lära dig mer om hur du kan leda andra.

Styrelse/demokratiutbildning
Demokrati är en av grundstenarna i Svenska Kyrkans Unga, och den demokratiska processen alltifrån den lokala styrelsen till förbundsstyrelsen på nationell nivå är viktig. Under utbildningen får du en god kunskapsbas för att driva förening, förståelse för hur Svenska kyrkan fungerar, roller och ansvarsfördelning.

Spåret leds av Johan Sundbäck, distriktsordförande och vänder sig till dig som är med i en lokalavdelningsstyrelse och/eller är kontaktperson i lokalavdelningen.

Under dagen kan du kombinera styrelse/demokratispår med
Lokalavdelningsordförandeträff, lokalavdelningarna är viktiga för Svenska Kyrkans Unga. Du som är lokalavdelningsordförande bjuds in för att träffa distriktsordförande för att inspirera er i er roll. Du får också möjlighet att berätta om vad som är på gång och träffa varandra.

Utbildning i Medlemssidorna, Medlemssidorna är Svenska Kyrkans Ungas internetbaserade medlemssystem. Under utbildningen får du lära dig hur du uppdaterar lokalavdelningens sida, lägger upp aktiviteter och skickar e-post samt andra tips och trix.

Spåret leds av Dan Westerberg, förbundskansliet och Maria Ekstedt, förbundskansliet. Det vänder sig till dig som är registeransvarig eller administratör i en lokalavdelning.

 

Frågor?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.