Utbildningshelgen

Utbildningshelgen är en helg som innehåller flera olika Utbildningar:
  • Demokratiutbildning
  • BKA utbildning
  • Utbildning i medlemssidorna
  • Ledarutbildning för pilgrimsBarn.
Demokratiutbildningen och BKA utbildningen vänder sig främst till de som har ett förtroendeuppdrag inom sin lokalavdelning. Utbildningen i medlemssidorna vänder sig till den som är registeransvarig i sin lokalavdelning och för administratörer. Mer information kommer om ledarutbildningen för pilgrimsBarn.
Mer information om BKA utbildningen hittar du här: Barnkonsekvensanalys
Informationen gällande de andra utbildningarna kommer senare.
  • Anmälan öppnar i januari 2022
  • 20 februari är sista anmälningsdag
  • 25-27 mars är utbildningshelgen

Utbildningshelgen kommer vara på Hjälmargården.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.