Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)

Roberth Krantz kandiderar för Arbetarepartiet – Socialdemokraterna. Han ställer upp i kyrkovalet då ha tycker att kyrkan är viktig och han har en lång relation till kyrkan och dess verksamheter. Han känner att det finns saker att bidra med i en fortsatt positiv utveckling för kyrkan. Han har valt denna nomineringsgrupp då det är den nomineringsgrupp som är närmast sig i fråga om grundläggande värderingar och ideologi.

 

1. Vad är den viktigaste frågan för din nomineringsgrupp i årets kyrkoval?

En kyrka för alla! Ett stopp av diskriminering på grund av till exempel kön, så som frågan om kvinnliga präster, och/eller sexuell läggning, så som frågan om vigslar för personer av samma kön.

2. Vad kan er nomineringsgrupp göra för att barn och unga ska få växa i tro och ansvar?

Säkerställa att all barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfria. Säkerställa att det avsätts tillräckligt med resurser, pengar och personal. Tillse att barn och unga får lämna synpunkter och komma med idéer för verksamheteten. Stötta Svenska Kyrkans Unga.

3. Beskriv hur Uppsala stift ser ut år 2030. Hur når vi dit? Vilka utmaningar/hinder/problem finns för att nå dit?

Det är en bred fråga som är svårt att lämna ett enkelt svar på.

Vi ser det som att Uppsala stift är ett föredöme i landet när det gäller samverkan mellan pastorat och församlingar. Stiftets pastorat och församlingar är ekonomiskt stabila och bedriver en bra och uppskattad verksamhet runt om i hela stiftet.

Stiftsorganisationen stöttar och samordnar samarbeten mellan pastorat och församlingar och tillser att det finns tillgång till spetskompetenser inom stiftet, antingen genom att dessa anställs av stiftsorganisationen eller genom att spetskompetens som finns i pastorat och församlingar görs tillgänglig också för andra.

Stiftet har en levande stiftsgård som blir ett nav för inomkyrkliga aktiviteter och fortbildning men också en välbesökt plats av andra som vill njuta av gården och gårdens fantastiska läge. Gården blir en levande mötesplats mellan kyrkligt aktiva och kyrkans medlemmar och andra som besöker gården.

Stiftet har en utmaning i att hantera och balansera det stora olikheterna mellan pastorat och församlingar som spänner mellan en av Sveriges största städer till mindre orter på landsbygden som ofta kämpar med minskande invånarantal.

I stort sett alla enheter inklusive stiftsorganisationen har en utmaning i att klara ekonomin i framtiden, minskat antal medlemmar i kombination med ökade kostnader är en svår ekvation att lösa.

Det kommer att vara viktigt att det finns en känsla av samhörighet inom stiftet så att vi tar oss an utmaningarna tillsammans och att det inte finns motstånd och spänningar mellan stiftet och stiftets pastorat och församlingar.

Läs mer om Arbetarepartiet – Socialdemokraterna här: https://www.socialdemokraterna.se/s-i-svenska-kyrkan/kyrkovalet-2021

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.