Centerpartiet (C)

Olivia Lundegårdh kandiderar för Centerpartiet. Hon ställer upp i kyrkovalet för att hon vill vara med och forma kyrkans nutid och framtid. Hon har valt Centerpartiet för deras driv att värna om Svenska kyrkans fortlevnad både på landsbygd och i städer.

1. Vad är den viktigaste frågan för din nomineringsgrupp i årets kyrkoval?
Att vara den starka rösten för den nära folkkyrkan. En folkkyrka som står upp för medmänskligheten och är tillgänglig för alla som behöver, vilket är mer och mer aktuellt i Sverige och den världsvida kyrkan. Den starka rösten ska finnas för att stärka trygghet, hopp och framtidstro för alla barn och unga i Sverige.

2. Vad kan er nomineringsgrupp göra för att barn och unga ska få växa i tro och ansvar?
Vi tror på att en levande kyrka är levande när det finns barn- och ungdomsverksamhet. En levande kyrka behöver ju öppnas upp för att värna om barnet som finns i människan, stor som liten. Vi vill även ge unga möjligheten att hitta sitt engagemang och utveckla sin person och klokskap. Det var ju av en anledning som Jesus öppnade upp sin famn för barnen och sa till sina lärjungar att ha barnen som sin förebild för att nå himmelriket. Centerpartiet var en drivande kraft i att 16-åringar nu har rösträtt i kyrkovalet och har möjlighet att kryssa in unga i beslutande positioner.

3. Beskriv hur Uppsala stift ser ut år 2030. Hur når vi dit? Vilka utmaningar/hinder/problem finns för att nå dit?
År 2030 så har vi i Uppsala stift en stark kyrka som våga stå upp för evangeliet. För att komma dit behöver vi fler möjligheter för alla åldrar att prata tro och skapa möjligheter för samtal. Evangeliet är något vi kristna ska leva efter och förmedla till andra men hur ska man göra det om vi inte själva kan prata om det inom våra väggar? Att skapa samtalsmöjligheter både planerade och spontana kan skapa en kyrka som 2030 ger samhället hopp och tro att saker går att förändra och att alla är älskade och värdefulla.

 

Läs mer om Centerpartiet här: http://www.centerpartiet.se/kyrkoval

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.