Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)

Fredrik Unger kandiderar för Fria liberaler i Svenska kyrkan. Han ställer upp i kyrkovalet för att i dopet blir man kristen. Utifrån det har man ett uppdrag att se hur man bäst kan tjäna kyrkan på olika sätt. Han tror att sin erfarenhet som ideellt engagerad, förtroendevald och anställd inom Svenska kyrkan gör att han har en kompetens som kan bidra i detta sammanhang. Han har valt denna nomineringsgrupp då det för honom är viktigt att ställa upp för en nomineringsgrupp som inte kandiderar som parti i allmänna val. FiSK har verkat och verkar för frågor som jag tycker är viktiga: musiken i kyrkan, barn- och ungdomsfrågor, öppenhet och tolerans med mycket mera.

1. Vad är den viktigaste frågan för din nomineringsgrupp i årets kyrkoval?
Att möjliggöra möten mellan Gud och människa i olika sammanhang. För mer
konkreta exempel hänvisas till frågan om framtidsvision för Uppsala stift.

2. Vad kan er nomineringsgrupp göra för att barn och unga ska få växa i tro och ansvar?
Vi vill
-att man avsätter mer pengar till barn- och ungdomsverksamhet.
-att man arbetar för att unga ska bli engagerade i volontärverksamhet. För att få unga att
engagera sig ideellt är det personliga mötet oerhört viktigt.
-att man ska bevara stiftsgården Undersvik så att barn och unga får möjlighet att vara på
läger där.

Beskriv hur Uppsala stift ser ut år 2030. Hur når vi dit? Vilka utmaningar/hinder/problem finns för att nå dit?
-Uppsala stift har mer samarbete med övriga stift.
-Konfirmand- och ungdomsverksamhet är tydligt prioriterade områden både på
stiftskansliet och i församlingarna.
-Insikten om musikens betydelse i kyrkan har ökat.
-Vi har en välfungerande stiftsgård som man hyr ut både inomkyrkligt och externt.
-Istället för sammanläggning av församlingar kommer det att vara en utökad samverkan
mellan församlingar.

En förutsättning för att ovanstående ska fungera är att det finns en god dialog mellan personal på stiftskansliet, förtroendevalda och församlingar/pastorat inom stiftet.

Läs mer om Fria liberaler i Svenska kyrkan här: https://frialiberalerisvenskakyrkan.se/

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.